(312) 981-8574

(863) 473-8900 ÊýÂëÏà»ú¿ª·¢°ü
¶þ´Î¿ª·¢¿Ø¼þ  
EosCtrl ¼ÑÄܵ¥·´¿Ø¼þ EosCtrl¼ÑÄܵ¥·´ÊýÂëÏà»úÅÄÕտؼþ
NikonCtrl Ä῵µ¥·´¿Ø¼þ NikonCtrlÄ῵µ¥·´ÊýÂëÏà»úÅÄÕտؼþ
UsbCamOcx ÉãÏñÍ·¿Ø¼þ usbcam activex ¿Ø¼þ
4079386301 SonyWiFiÏà»ú¶þ´Î¿ª·¢¿Ø¼þ
951-487-2071 vximage activex ¿Ø¼þ
   
Ó¦ÓÃÈí¼þ  
810-516-3278 EosPro¼ÑÄܶà»úͬ²½ÅÄÉãϵͳ
vBullettime×Óµ¯Ê±¼äÅÄÉãϵͳ vbullettime×Óµ¯Ê±¼äÅÄÉãϵͳ
   
ÁªÏµÎÒÃÇ contact us
   
ÓÑÇéÁ´½Ó  
9078225863  
   
   
What's new?
¸ü¶à...

18-11-07 : overdilution eosctrl update
18-08-21 : 7704999721 vbullettime update
18-05-16 : (336) 615-6865
18-05-10 : EosCtrl¸üÐÂv1.3.6,Ôö¼ÓEOS 1500D, EOS 3000DÊýÂëÏà»úÖ§³Ö£¬Ôö¼ÓÊ׿î΢µ¥Ïà»úEOS M50Ö§³Ö¡£ eosctrl update
17-12-28 : EosCtrl¸üÐÂv1.3.5,Ôö¼Ó¼ÑÄÜPZ-E1µç¶¯±ä½¹ÊÊÅäÆ÷Ö§³Ö£¬´îÅäEF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM¾µÍ·¿ÉʵÏÖ³ÌÐò¿ØÖÆÀ­½üÀ­Ô¶±ä½¹.
17-12-25 : vBullettime¸üÐÂv1.0.6,Ôö¼ÓEOS 6D Mark II, EOS 200DÏà»úÖ§³Ö.
17-11-08 : NikonCtrl¸üÐÂv1.1.3,Ôö¼ÓD850Ïà»úÖ§³Ö. nikonctrl update
17-06-06 : EosCtrl¸üÐÂv1.3.3,Ôö¼ÓEOS 6D Mark II, EOS 200DÏà»úÖ§³Ö.
17-07-25 : vBullettime¸üÐÂv1.0.5,Ôö¼ÓͼÏñÎȶ¨Æ÷¹¦ÄÜ£¬Ôö¼ÓEOS 77D,EOS 800D Ïà»úÖ§³Ö.
17-07-15 : (270) 822-9810
17-06-06 : EosCtrl¸üÐÂv1.3.2,Ôö¼ÓEOS 77D,EOS 800D Ïà»úÖ§³Ö,Ôö¼Ó64λ°æ±¾¿Ø¼þ.
17-03-31 : (321) 266-4700
17-03-25 : vBullettime¸üÐÂv1.0.4,Ôö¼ÓMP4ÒôƵºÏ³É,³¡¾°ÅÄÉã,¶þάÂëɨÃèչʾµÈ¹¦ÄÜ.
17-02-05 : (440) 395-8743
     
 
¿ª·¢¿Ø¼þ
 
¼ÑÄܵ¥·´ÊýÂëÏà»úÁª»úÅÄÕÕ¿ª·¢¿Ø¼þ EosCtrl v1.3.7 (2018-11-07) eosctrl update

EosCtrl ¶þ´Î¿ª·¢¼ÑÄܵ¥·´ÊýÂëÏà»úÁª»ú¿ØÖÆÅÄÉãÈí¼þ£¬Ö§³ÖC#,Delphi,VB,VC,QTµÈ¶à¸÷¿ª·¢»·¾³µ÷Óᣠ¼ÑÄÜEOSÏà»úʹÓÃUSBÊý¾ÝÏßÁ¬½ÓµçÄÔ£¬µ÷ÓÃEosCtrl·â×°ºÃµÄ½Ó¿Úº¯Êý¿É¼´¿É¼òµ¥¿ìËٵؿª·¢¿ØÖÆÏà»úµÄÅÄÉãÈí¼þ, Ìṩ·á¸»µÄÏà»ú²ÎÊýÉèÖù¦ÄÜ¡£Ö§³Öʵʱȡ¾°ÏÔʾ¡¢Á¬ÅÄ¡¢BÃÅÅÄÉ㣬֧³ÖÕÕƬ²Ã¼ô¡¢Ö¤¼þÕÕÅÄÉã¡£
°üº¬64λ°æ±¾¿Ø¼þ£¬Ö§³Öx64±àÒë¡£

×îÐÂÔö¼Ó¼ÑÄÜEOS RÊýÂëÏà»úÖ§³Ö£¬Ö§³ÖÊ׿î΢µ¥Ïà»úEOS M50¡£

Ö§³Ö¼ÑÄÜPZ-E1µç¶¯±ä½¹ÊÊÅäÆ÷£¬´îÅäEF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM¾µÍ·¿ÉʵÏÖ³ÌÐò¿ØÖÆÀ­½üÀ­Ô¶±ä½¹¡£

µç¶¯±ä½¹Æ÷¼æÈÝÒÔϼ¸¿îÏà»ú£ºCanon EOS 80D, Canon EOS 77D, Canon EOS 800D/Rebel T7i, Canon EOS 200D/Rebel SL2

canon pz-e1µç¶¯±ä½¹ÊÊÅäÆ÷

Ö§³ÖÊýÂëÏà»ú:

¼ÑÄÜEOSϵÁÐÏà»ú: EOS-1D Mark III¡¢ EOS-1Ds Mark III ¡¢ EOS Kiss X2 / EOS REBEL XSi / EOS 450D¡¢ EOS Kiss F / EOS REBEL XS / EOS 1000D¡¢ EOS 40D¡¢ EOS 50D ¡¢ EOS 5D Mark II ¡¢ EOS Kiss X3 / EOS REBEL T1i / EOS 500D¡¢ EOS-1D Mark IV¡¢ EOS 7D ¡¢ EOS Kiss X4 / EOS REBEL T2i / EOS 550D¡¢ EOS 60D ¡¢ EOS Kiss X50 / EOS REBEL T3 / EOS 1100D¡¢ EOS Kiss X5 / EOS REBEL T3i / EOS 600D¡¢ EOS-1D X¡¢ EOS 5D MarkIII ¡¢ EOS Kiss X6i / EOS REBEL T4i / EOS 650D¡¢ EOS 60Da ¡¢ EOS 6D¡¢ EOS-1D C¡¢ EOS Kiss X7i / EOS REBEL T5i / EOS 700D¡¢EOS Kiss X7 / Rebel SL1 / EOS 100D¡¢ EOS 70D¡¢ EOS 1200D¡¢ EOS 7D Mark II¡¢ EOS 5DS¡¢ EOS 5DS R¡¢ EOS 760D¡¢ EOS 750D¡¢ EOS-1D X Mark II¡¢ EOS 80D¡¢ EOS 1300D¡¢ EOS 5D Mark IV¡¢ EOS 77D¡¢ EOS 800D¡¢ EOS 6D Mark II¡¢ EOS 200D¡¢ EOS 1500D¡¢ EOS 3000D¡¢ EOS M50(΢µ¥)¡¢ EOS R

 
734-389-5430

NikonCtrl Ä῵µ¥·´ÊýÂëÏà»ú¶þ´Î¿ª·¢¿Ø¼þ£¬Í¨¹ýNikonCtrl·â×°ºÃµÄ½Ó¿Úº¯Êý¿É¿ìËÙʵÏÖ¶ÔÄ῵µ¥·´ÊýÂëÏà»úÁª»úÅÄÉã¿ØÖÆÈí¼þµÄ¿ª·¢£¬¿ª·¢µÄÈí¼þ¿ÉÔÚµçÄÔÉÏʵʱ¹Û²ìÅÄÉã»­Ã棬µ÷ÕûÏà»ú²ÎÊý¡¢¶Ô½¹¾«¶È£¬ÅÄÉãµÄÕÕƬʵʱ´«»ØµçÄÔ£¬¼´Ê±²é¿´ÕÕƬЧ¹û¡£

Ö§³ÖÊýÂëÏà»ú:

Ä῵µ¥·´Ïà»ú: D3, D3S, D3X, D4, D4S, D5, D90, Df, D300, D300S, D500, D600, D610, D700, D750, D800, D800E, D810, D810A, D850, D5000, D5100, D5200, D5300, D5500, D5600, D7000, D7100, D7200, D7500, Nikon1 V3

 
804-882-9388

SonyWiFiCtrl ÊÇÒ»¿îÊÊÓÃÓÚPCÉÏͨ¹ýWiFiÎÞÏßÁ¬½ÓSony WiFiÏà»ú½øÐвÙ×÷¿ØÖƵĶþ´Î¿ª·¢¿Ø¼þ,ͨ¹ý¿Ø¼þ¿É¿ØÖÆÏà»úÅÄÕÕ,µ÷½¹,ʵʱȡ»ØÅÄÉãÕÕƬ.Ö§³ÖLiveviewʵʱÏÔʾ.Ϊ¿ìËÙ¼òµ¥µØ¿ª·¢SonyÏà»ú¿ØÖƳÌÐòÌṩ·½±ã.

Ö§³ÖÊýÂëÏà»ú:
SonyWiFiÏà»ú:
HDR-AS15 HDR-AS20
HDR-AS30
HDR-AS100
HDR-AZ1 HDR-AS200
FDR-X1000
HDR-AS50 HDR-MV1

ILCE-7 ( A7 )
ILCE-7M2 ( A7 II )
ILCE-7R ( A7R )
ILCE-7RM2 ( A7R II )
ILCE-7S ( A7S )
ILCE-7SM2 ( A7S II )
ILCE-5000 ( A5000 )
ILCE-5100 ( A5100 )
ILCE-6000 ( A6000 )
ILCE-6300 ( A6300 )
NEX-5R
NEX-5T
NEX-6
DSC-HX60
DSC-HX80
DSC-HX90
DSC-HX400
DSC-WX500
DSC-RX1RM2
DSC-RX10M2
DSC-RX100M3
DSC-RX100M4

ILCE-QX1
DSC-QX30
DSC-QX10
DSC-QX100

Ôö¼Ó64λ°æ±¾¿Ø¼þ£¬Ö§³Öx64±àÒë¡£

 
(417) 981-9894

vEosMulti ÊÇÒ»¿î¿ÉÒÔͬʱ֧³Ö¶ą̀¼ÑÄÜEOSϵÁе¥·´Ïà»úͬʱÁª½Ó,ͬ²½ÅÄÉã²Ù×÷¿ØÖƵĶþ´Î¿ª·¢¿Ø¼þ,ÔÚһ̨µçÄÔÉÏ×î¶à¿Éͬʱ¿ØÖÆ16̨¼ÑÄܵ¥·´Ïà»ú£¬Ö§³Öͬ²½ÊµÊ±È¡¾°,µ¥ÆÁºÍ¶àÆÁÇл»ÏÔʾ¡£Ö§³ÖVC¡¢VB¡¢C#¡¢DELPHIµÈ¶àÖÖ¿ª·¢¹¤¾ßµ÷Óá£

Ö§³ÖÊýÂëÏà»ú: vEosMultiÖ§³Ö¼ÑÄÜ EOS-1D Mark III¡¢ EOS-1Ds Mark III ¡¢ EOS Kiss X2 / EOS REBEL XSi / EOS 450D¡¢ EOS Kiss F / EOS REBEL XS / EOS 1000D¡¢ EOS 40D¡¢ EOS 50D ¡¢ EOS 5D Mark II ¡¢ EOS Kiss X3 / EOS REBEL T1i / EOS 500D¡¢ EOS-1D Mark IV¡¢ EOS 7D ¡¢ EOS Kiss X4 / EOS REBEL T2i / EOS 550D¡¢ EOS 60D ¡¢ EOS Kiss X50 / EOS REBEL T3 / EOS 1100D¡¢ EOS Kiss X5 / EOS REBEL T3i / EOS 600D¡¢ EOS-1D X¡¢ EOS 5D MarkIII ¡¢ EOS Kiss X6i / EOS REBEL T4i / EOS 650D¡¢ EOS 60Da ¡¢ EOS 6D¡¢ EOS-1D C¡¢ EOS Kiss X7i / EOS REBEL T5i / EOS 700D¡¢EOS Kiss X7 / Rebel SL1 / EOS 100D ¡¢70D
 
ÖÇÄÜ¿ÙÏñ¿Ø¼þ VxImage v1.0.3 (2017-03-31)vximage update

VxImageÊÇÒ»¿îÄÜÖÇÄÜʶ±ð±³¾°ÑÕÉ«×Ô¶¯È¥³ý±³¾°µÄͼÏñ´¦Àí¿Ø¼þ,Ö§³Ö¶¯Ì¬ÊÓƵʵʱ¿ÙÏñ,¿É×ÔÓÉÒƶ¯¿ÙÏñͼλÖÃ,¸ü»»±³¾°ÊµÊ±ºÏ³ÉÏÔʾ.

 
512-573-3031

UsbCamOcx ÊÇÒ»¿îרÃÅÓÃÓÚ¿ØÖÆUSBÉãÏñÍ·ÔÚPC¶Ë²Ù×÷ÅÄÕÕµÄActiveX¿Ø¼þ£¬Í¨¹ýUsbCamOcx·â×°ºÃµÄ½Ó¿Úº¯Êý¿É¼òµ¥¿ìËÙ½øÐÐUSBÉãÏñÍ·Èí¼þµÄ¿ª·¢¡£Ö§³ÖÊÓƵ¼ÖÆ£¬ÕÕƬ²Ã¼ô¹¦ÄÜ¡£

Ö§³ÖÉ豸: ËùÓÐUSBÉãÏñÍ·
 
 
Ó¦ÓÃÈí¼þ
 
×Óµ¯Ê±¼äÅÄÉãϵͳ vBullettime v1.0.8 (2018-08-21) vbullettime update

vBullettime×Óµ¯Ê±¼äÅÄÉãϵͳ£¬3D´´ÒâÅÄÉ㣬ÉÏ°Ų̀Ïà»úÈ«×Ô¶¯ÅÄÉãÁ÷³Ì£¬Í¬²½¡¢ºÏ³É¡¢ÉÏ´«¡¢Éú³É¡¢Õ¹Ê¾ ½öÐè10Ã룬¶¨ÖÆչʾҳÃ棬¶¨ÖÆH5¡£ Ò»¼üÅÄÉ㣬×Ô¶¯Í¼ÏñÎȶ¨´¦Àí£¬×Ô¶¯ºÏ³É£¬×Ô¶¯ÉÏ´«£¬Éú³É¶þάÂ룬ÊÖ»úɨÂë·ÖÏíչʾ¡£

Ö§³ÖÊýÂëÏà»ú: ¼ÑÄÜEOSϵÁÐÏà»ú: EOS-1D Mark III¡¢ EOS-1Ds Mark III ¡¢ EOS Kiss X2 / EOS REBEL XSi / EOS 450D¡¢ EOS Kiss F / EOS REBEL XS / EOS 1000D¡¢ EOS 40D¡¢ EOS 50D ¡¢ EOS 5D Mark II ¡¢ EOS Kiss X3 / EOS REBEL T1i / EOS 500D¡¢ EOS-1D Mark IV¡¢ EOS 7D ¡¢ EOS Kiss X4 / EOS REBEL T2i / EOS 550D¡¢ EOS 60D ¡¢ EOS Kiss X50 / EOS REBEL T3 / EOS 1100D¡¢ EOS Kiss X5 / EOS REBEL T3i / EOS 600D¡¢ EOS-1D X¡¢ EOS 5D MarkIII ¡¢ EOS Kiss X6i / EOS REBEL T4i / EOS 650D¡¢ EOS 60Da ¡¢ EOS 6D¡¢ EOS-1D C¡¢ EOS Kiss X7i / EOS REBEL T5i / EOS 700D¡¢EOS Kiss X7 / Rebel SL1 / EOS 100D¡¢ EOS 70D¡¢ EOS 1200D¡¢ EOS 7D Mark II¡¢ EOS 5DS¡¢ EOS 5DS R¡¢ EOS 760D¡¢ EOS 750D¡¢ EOS-1D X Mark II¡¢ EOS 80D¡¢ EOS 1300D¡¢ EOS 5D Mark IV¡¢ EOS 77D¡¢ EOS 800D¡¢ EOS 6D Mark II¡¢ EOS 200D¡¢ EOS 1500D¡¢ EOS 3000D¡¢ EOS M50(΢µ¥)
 
¼ÑÄÜEOSµ¥·´ÊýÂëÏà»ú¶à»úͬ²½ÅÄÉãϵͳ EosPro v1.2.2 (2016-07-01)

EosPro¼ÑÄÜͬ²½ÅÄÉãϵͳ£¬¿ÉͬʱÁ¬½Ó¶à´ï16̨¼ÑÄܵ¥·´Ïà»ú£¬¿Éʵʱ¼à²âÿһ̨Ïà»úµÄͬ²½»­Ã棬Áé»îÇл»»­ÃæÊÓͼµÄÏÔʾģʽ£¬Ö§³Ö1x1,2x2,4x4·½Ê½ÏÔʾ¡£¿Éͬ²½ÉèÖÃÏà»ú²ÎÊý£¬Í¬²½²Ù×÷¾µÍ·¶Ô½¹£¬Í¬²½°´¿ìÃÅÅÄÕÕ£¬¿ÉÒÔ´ïµ½½Ï¸ßµÄͬ²½ÅÄÉãËٶȡ£¿ÉÒÔµ¥¶À¶Ôij̨Ïà»ú½øÐвÙ×÷¡£¿ÉÒÔ×Ô¶¨ÒåÅÄÉãÕÕƬ±£´æĿ¼¡¢ÎļþÃûÃüÃû¹æÔò¡£¿ÉÒԻطÅä¯ÀÀ¼ºÅÄÉãºÃµÄÕÕƬ£¬Ö§³ÖÕÕƬËõ·ÅÏÔʾ¡£Ö§³Ö¶ÌƬÅÄÉ㹦ÄÜ,¶à»úͬ²½Â¼Ïñ£¬Ö§³ÖÅÄÉãģʽÉèÖá£

Ö§³ÖÊýÂëÏà»ú: ¼ÑÄÜEOSϵÁÐÏà»ú: EOS-1D Mark III¡¢ EOS-1Ds Mark III ¡¢ EOS Kiss X2 / EOS REBEL XSi / EOS 450D¡¢ EOS Kiss F / EOS REBEL XS / EOS 1000D¡¢ EOS 40D¡¢ EOS 50D ¡¢ EOS 5D Mark II ¡¢ EOS Kiss X3 / EOS REBEL T1i / EOS 500D¡¢ EOS-1D Mark IV¡¢ EOS 7D ¡¢ EOS Kiss X4 / EOS REBEL T2i / EOS 550D¡¢ EOS 60D ¡¢ EOS Kiss X50 / EOS REBEL T3 / EOS 1100D¡¢ EOS Kiss X5 / EOS REBEL T3i / EOS 600D¡¢ EOS-1D X¡¢ EOS 5D MarkIII ¡¢ EOS Kiss X6i / EOS REBEL T4i / EOS 650D¡¢ EOS 60Da ¡¢ EOS 6D¡¢ EOS-1D C¡¢ EOS Kiss X7i / EOS REBEL T5i / EOS 700D¡¢EOS Kiss X7 / Rebel SL1 / EOS 100D¡¢ EOS 70D¡¢ EOS 1200D¡¢ EOS 7D Mark II¡¢ EOS 5DS¡¢ EOS 5DS R¡¢ EOS 760D¡¢ EOS 750D¡¢ EOS-1D X Mark II¡¢ EOS 80D¡¢ EOS 1300D
 
 
¿ª·¢°ü½éÉÜ (SDK²»¶ÔÍâ·Ö·¢£¬²»³öÊÛ£¬×ÉѯSDKÊÂÒËÒ»Âɲ»»Ø¸´£¬Çë¼ûÁ¡£)
 
4067794045

Digital EOS SDK(EOSÊýÂëÏà»ú¿ª·¢°ü)
ED-SDK v3.9.0 (×îаæ)

ED-SDK v3.9.0Ö§³ÖµÄÏà»úÐͺÅ:
EOS-1D Mark III, EOS 40D, EOS-1Ds Mark III, EOS DIGITAL REBEL Xsi/450D/ Kiss X2, EOS DIGITAL REBEL XS/ 1000D/ KISS F, EOS 50D, EOS 5D Mark II, EOS Kiss X3/EOS REBEL T1i /EOS 500D, EOS 7D, EOS-1D Mark IV, EOS Kiss X4/EOS REBEL T2i /EOS 550D, EOS 60D, EOS Kiss X5/EOS REBEL T3i /EOS 600D, EOS Kiss X50/EOS REBEL T3 /EOS 1100D, EOS-1D X, EOS 5D MarkIII, EOS 60Da, EOS 650D, EOS-1D C, EOS 6D, EOS 700D, EOS 100D, EOS 70D, EOS 1200D , EOS 7D Mark II, EOS 5DS, EOS 5DS R, EOS 760D, EOS 750D,EOS-1D X Mark II, EOS 80D, EOS 1300D, EOS 5D Mark IV, EOS 77D, EOS 800D, EOS 6D Mark II, EOS 200D, EOS 1500D, EOS 3000D, EOS M50£¨Î¢µ¥£©, EOS R

 
ED-SDK v3.8.0

ED-SDK v3.8.0Ö§³ÖµÄÏà»úÐͺÅ:
EOS-1D Mark III, EOS 40D, EOS-1Ds Mark III, EOS DIGITAL REBEL Xsi/450D/ Kiss X2, EOS DIGITAL REBEL XS/ 1000D/ KISS F, EOS 50D, EOS 5D Mark II, EOS Kiss X3/EOS REBEL T1i /EOS 500D, EOS 7D, EOS-1D Mark IV, EOS Kiss X4/EOS REBEL T2i /EOS 550D, EOS 60D, EOS Kiss X5/EOS REBEL T3i /EOS 600D, EOS Kiss X50/EOS REBEL T3 /EOS 1100D, EOS-1D X, EOS 5D MarkIII, EOS 60Da, EOS 650D, EOS-1D C, EOS 6D, EOS 700D, EOS 100D, EOS 70D, EOS 1200D , EOS 7D Mark II, EOS 5DS, EOS 5DS R, EOS 760D, EOS 750D,EOS-1D X Mark II, EOS 80D, EOS 1300D, EOS 5D Mark IV, EOS 77D, EOS 800D, EOS 6D Mark II, EOS 200D, EOS 1500D, EOS 3000D, EOS M50£¨Î¢µ¥£©

 
ED-SDK v3.6.1

ED-SDK v3.6.1Ö§³ÖµÄÏà»úÐͺÅ:
EOS-1D Mark III, EOS 40D, EOS-1Ds Mark III, EOS DIGITAL REBEL Xsi/450D/ Kiss X2, EOS DIGITAL REBEL XS/ 1000D/ KISS F, EOS 50D, EOS 5D Mark II, EOS Kiss X3/EOS REBEL T1i /EOS 500D, EOS 7D, EOS-1D Mark IV, EOS Kiss X4/EOS REBEL T2i /EOS 550D, EOS 60D, EOS Kiss X5/EOS REBEL T3i /EOS 600D, EOS Kiss X50/EOS REBEL T3 /EOS 1100D, EOS-1D X, EOS 5D MarkIII, EOS 60Da, EOS 650D, EOS-1D C, EOS 6D, EOS 700D, EOS 100D, EOS 70D, EOS 1200D , EOS 7D Mark II, EOS 5DS, EOS 5DS R, EOS 760D, EOS 750D,EOS-1D X Mark II, EOS 80D, EOS 1300D, EOS 5D Mark IV, EOS 77D, EOS 800D, EOS 6D Mark II, EOS 200D

 
ED-SDK v3.6

ED-SDK v3.6Ö§³ÖµÄÏà»úÐͺÅ:
EOS-1D Mark III, EOS 40D, EOS-1Ds Mark III, EOS DIGITAL REBEL Xsi/450D/ Kiss X2, EOS DIGITAL REBEL XS/ 1000D/ KISS F, EOS 50D, EOS 5D Mark II, EOS Kiss X3/EOS REBEL T1i /EOS 500D, EOS 7D, EOS-1D Mark IV, EOS Kiss X4/EOS REBEL T2i /EOS 550D, EOS 60D, EOS Kiss X5/EOS REBEL T3i /EOS 600D, EOS Kiss X50/EOS REBEL T3 /EOS 1100D, EOS-1D X, EOS 5D MarkIII, EOS 60Da, EOS 650D, EOS-1D C, EOS 6D, EOS 700D, EOS 100D, EOS 70D, EOS 1200D , EOS 7D Mark II, EOS 5DS, EOS 5DS R, EOS 760D, EOS 750D,EOS-1D X Mark II, EOS 80D, EOS 1300D, EOS 5D Mark IV, EOS 77D, EOS 800D

 
ED-SDK v3.5

ED-SDK v3.5Ö§³ÖµÄÏà»úÐͺÅ:
EOS-1D Mark III, EOS 40D, EOS-1Ds Mark III, EOS DIGITAL REBEL Xsi/450D/ Kiss X2, EOS DIGITAL REBEL XS/ 1000D/ KISS F, EOS 50D, EOS 5D Mark II, EOS Kiss X3/EOS REBEL T1i /EOS 500D, EOS 7D, EOS-1D Mark IV, EOS Kiss X4/EOS REBEL T2i /EOS 550D, EOS 60D, EOS Kiss X5/EOS REBEL T3i /EOS 600D, EOS Kiss X50/EOS REBEL T3 /EOS 1100D, EOS-1D X, EOS 5D MarkIII, EOS 60Da, EOS 650D, EOS-1D C, EOS 6D, EOS 700D, EOS 100D, EOS 70D, EOS 1200D , EOS 7D Mark II, EOS 5DS, EOS 5DS R, EOS 760D, EOS 750D,EOS-1D X Mark II, EOS 80D, EOS 1300D,EOS 5D Mark IV

 
ED-SDK v3.4

ED-SDK v3.4Ö§³ÖµÄÏà»úÐͺÅ:
EOS-1D Mark III, EOS 40D, EOS-1Ds Mark III, EOS DIGITAL REBEL Xsi/450D/ Kiss X2, EOS DIGITAL REBEL XS/ 1000D/ KISS F, EOS 50D, EOS 5D Mark II, EOS Kiss X3/EOS REBEL T1i /EOS 500D, EOS 7D, EOS-1D Mark IV, EOS Kiss X4/EOS REBEL T2i /EOS 550D, EOS 60D, EOS Kiss X5/EOS REBEL T3i /EOS 600D, EOS Kiss X50/EOS REBEL T3 /EOS 1100D, EOS-1D X, EOS 5D MarkIII, EOS 60Da, EOS 650D, EOS-1D C, EOS 6D, EOS 700D, EOS 100D, EOS 70D, EOS 1200D , EOS 7D Mark II, EOS 5DS, EOS 5DS R, EOS 760D, EOS 750D,EOS-1D X Mark II, EOS 80D, EOS 1300D

 
ED-SDK v3.2.1

ED-SDK v3.2.1Ö§³ÖµÄÏà»úÐͺÅ:
EOS-1D Mark III, EOS 40D, EOS-1Ds Mark III, EOS DIGITAL REBEL Xsi/450D/ Kiss X2, EOS DIGITAL REBEL XS/ 1000D/ KISS F, EOS 50D, EOS 5D Mark II, EOS Kiss X3/EOS REBEL T1i /EOS 500D, EOS 7D, EOS-1D Mark IV, EOS Kiss X4/EOS REBEL T2i /EOS 550D, EOS 60D, EOS Kiss X5/EOS REBEL T3i /EOS 600D, EOS Kiss X50/EOS REBEL T3 /EOS 1100D, EOS-1D X, EOS 5D MarkIII, EOS 60Da, EOS 650D, EOS-1D C, EOS 6D, EOS 700D, EOS 100D, EOS 70D, EOS 1200D , EOS 7D Mark II, EOS 5DS, EOS 5DS R, EOS 760D, EOS 750D

 
ED-SDK v2.15

ED-SDK v2.15Ö§³ÖµÄÏà»úÐͺÅ:
EOS-1D Mark III, EOS 40D, EOS-1Ds Mark III, EOS DIGITAL REBEL Xsi/450D/ Kiss X2, EOS DIGITAL REBEL XS/ 1000D/ KISS F, EOS 50D, EOS 5D Mark II, EOS Kiss X3/EOS REBEL T1i /EOS 500D, EOS 7D, EOS-1D Mark IV, EOS Kiss X4/EOS REBEL T2i /EOS 550D, EOS 60D, EOS Kiss X5/EOS REBEL T3i /EOS 600D, EOS Kiss X50/EOS REBEL T3 /EOS 1100D, EOS-1D X, EOS 5D MarkIII, EOS 60Da, EOS 650D, EOS-1D C, EOS 6D, EOS 700D, EOS 100D, EOS 70D, EOS 1200D , EOS 7D Mark II

 
ED-SDK v2.14

ED-SDK v2.14Ö§³ÖµÄÏà»úÐͺÅ:
EOS-1D Mark III, EOS 40D, EOS-1Ds Mark III, EOS DIGITAL REBEL Xsi/450D/ Kiss X2, EOS DIGITAL REBEL XS/ 1000D/ KISS F, EOS 50D, EOS 5D Mark II, EOS Kiss X3/EOS REBEL T1i /EOS 500D, EOS 7D, EOS-1D Mark IV, EOS Kiss X4/EOS REBEL T2i /EOS 550D, EOS 60D, EOS Kiss X5/EOS REBEL T3i /EOS 600D, EOS Kiss X50/EOS REBEL T3 /EOS 1100D, EOS-1D X, EOS 5D MarkIII, EOS 60Da, EOS 650D, EOS-1D C, EOS 6D, EOS 700D, EOS 100D, EOS 70D, EOS 1200D

 
ED-SDK v2.13

ED-SDK v2.13Ö§³ÖµÄÏà»úÐͺÅ:
EOS-1D Mark III, EOS 40D, EOS-1Ds Mark III, EOS DIGITAL REBEL Xsi/450D/ Kiss X2, EOS DIGITAL REBEL XS/ 1000D/ KISS F, EOS 50D, EOS 5D Mark II, EOS Kiss X3/EOS REBEL T1i /EOS 500D, EOS 7D, EOS-1D Mark IV, EOS Kiss X4/EOS REBEL T2i /EOS 550D, EOS 60D, EOS Kiss X5/EOS REBEL T3i /EOS 600D, EOS Kiss X50/EOS REBEL T3 /EOS 1100D, EOS-1D X, EOS 5D MarkIII, EOS 60Da, EOS 650D, EOS-1D C, EOS 6D, EOS 700D, EOS 100D, EOS 70D

 
ED-SDK v2.12

ED-SDK v2.12Ö§³ÖµÄÏà»úÐͺÅ:
EOS-1D Mark III, EOS 40D, EOS-1Ds Mark III, EOS DIGITAL REBEL Xsi/450D/ Kiss X2, EOS DIGITAL REBEL XS/ 1000D/ KISS F, EOS 50D, EOS 5D Mark II, EOS Kiss X3/EOS REBEL T1i /EOS 500D, EOS 7D, EOS-1D Mark IV, EOS Kiss X4/EOS REBEL T2i /EOS 550D, EOS 60D, EOS Kiss X5/EOS REBEL T3i /EOS 600D, EOS Kiss X50/EOS REBEL T3 /EOS 1100D, EOS-1D X, EOS 5D MarkIII, EOS 60Da, EOS 650D, EOS-1D C, EOS 6D

 
ED-SDK v2.11.3

ED-SDK v2.11.3 Ö§³ÖµÄÏà»úÐͺÅ:
EOS-1D Mark III, EOS 40D, EOS-1Ds Mark III, EOS DIGITAL REBEL Xsi/450D/ Kiss X2, EOS DIGITAL REBEL XS/ 1000D/ KISS F, EOS 50D, EOS 5D Mark II, EOS Kiss X3/EOS REBEL T1i /EOS 500D, EOS 7D, EOS-1D Mark IV, EOS Kiss X4/EOS REBEL T2i /EOS 550D, EOS 60D, EOS Kiss X5/EOS REBEL T3i /EOS 600D, EOS Kiss X50/EOS REBEL T3 /EOS 1100D, EOS-1D X, EOS 5D MarkIII, EOS 60Da, EOS 650D

 
ED-SDK v2.11

ED-SDK v2.11 Ö§³ÖµÄÏà»úÐͺÅ:
EOS-1D Mark III, EOS 40D, EOS-1Ds Mark III, EOS DIGITAL REBEL Xsi/450D/ Kiss X2, EOS DIGITAL REBEL XS/ 1000D/ KISS F, EOS 50D, EOS 5D Mark II, EOS Kiss X3/EOS REBEL T1i /EOS 500D, EOS 7D, EOS-1D Mark IV, EOS Kiss X4/EOS REBEL T2i /EOS 550D, EOS 60D, EOS Kiss X5/EOS REBEL T3i /EOS 600D, EOS Kiss X50/EOS REBEL T3 /EOS 1100D, EOS-1D X, EOS 5D MarkIII, EOS 60Da

 
ED-SDK v2.10

ED-SDK v2.10 Ö§³ÖµÄÏà»úÐͺÅ:
EOS-1D Mark III, EOS 40D, EOS-1Ds Mark III, EOS DIGITAL REBEL Xsi/450D/ Kiss X2, EOS DIGITAL REBEL XS/ 1000D/ KISS F, EOS 50D, EOS 5D Mark II, EOS Kiss X3/EOS REBEL T1i /EOS 500D, EOS 7D, EOS-1D Mark IV, EOS Kiss X4/EOS REBEL T2i /EOS 550D, EOS 60D, EOS Kiss X5/EOS REBEL T3i /EOS 600D, EOS Kiss X50/EOS REBEL T3 /EOS 1100D

 
ED-SDK v2.9
ED-SDK v2.9 Ö§³ÖµÄÏà»úÐͺÅ: EOS 5D, EOS 40D, EOS 30D, EOS 20D, EOS-1Ds Mark III, EOS-1Ds Mark II, EOS-1D Mark II, EOS-1D Mark II N, EOS-1D Mark III, EOS 450D,EOS 400D, EOS 350D, EOS 1000D, EOS 5D Mark II, EOS 50D, EOS 500D, EOS 1D Mark IV, EOS 7D, EOS 550D, EOS 60D
 
ED-SDK v2.8
ED-SDK v2.8 Ö§³ÖµÄÏà»úÐͺÅ: EOS 5D, EOS 40D, EOS 30D, EOS 20D, EOS-1Ds Mark III, EOS-1Ds Mark II, EOS-1D Mark II, EOS-1D Mark II N, EOS-1D Mark III, EOS 450D,EOS 400D, EOS 350D, EOS 1000D, EOS 5D Mark II, EOS 50D, EOS 500D, EOS 1D Mark IV, EOS 7D, EOS 550D
 
ED-SDK v2.7
ED-SDK v2.7 Ö§³ÖµÄÏà»úÐͺÅ: EOS 5D, EOS 40D, EOS 30D, EOS 20D, EOS-1Ds Mark III, EOS-1Ds Mark II, EOS-1D Mark II, EOS-1D Mark II N, EOS-1D Mark III, EOS 450D,EOS 400D, EOS 350D, EOS 1000D, EOS 5D Mark II, EOS 50D, EOS 500D, EOS 1D Mark IV, EOS 7D
 
ED-SDK v2.6
ED-SDK v2.6 Ö§³ÖµÄÏà»úÐͺÅ: EOS 5D, EOS 40D, EOS 30D, EOS 20D, EOS-1Ds Mark III, EOS-1Ds Mark II, EOS-1D Mark II, EOS-1D Mark II N, EOS-1D Mark III, EOS 450D,EOS 400D, EOS 350D, EOS 1000D, EOS 5D Mark II, EOS 50D, EOS 500D
 
ED-SDK v2.5.2
ED-SDK v2.5.2 Ö§³ÖµÄÏà»úÐͺÅ: EOS 5D, EOS 40D, EOS 30D, EOS 20D, EOS-1Ds Mark III, EOS-1Ds Mark II, EOS-1D Mark II, EOS-1D Mark II N, EOS-1D Mark III, EOS 450D,EOS 400D, EOS 350D, EOS 1000D, EOS 5D Mark II, EOS 50D
RC-SDK v8.4(×îÖÕ°æ) | 4065 kb
RC-SDK v8.4 Ö§³ÖµÄÏà»úÐͺÅ: EOS 5D, EOS 20D, EOS-1Ds Mark II, EOS-1D Mark II, EOS-1D Mark II N, EOS-1Ds, EOS-1D, EOS 10D, EOS 300D, EOS 350D, EOS D60, EOS D30
 
Digital Camera SDK(ÊýÂëÏà»ú¿ª·¢°ü)
PS-ReC SDK v1.1.0e(×îÖÕ°æ)
PS-ReC SDK v1.1.0e Ö§³ÖµÄÏà»úÐͺÅ: PowerShot G9, PowerShot G7, PowerShot S5 IS, PowerShot S3 IS, PowerShot SX100 IS, PowerShot S80, PowerShot A640, PowerShot A620, PowerShot SX110 IS, PowerShot G10
 
PS-ReC SDK v1.1.0d | 1092 kb
PS-ReC SDK v1.1.0d Ö§³ÖµÄÏà»úÐͺÅ: PowerShot G9, PowerShot G7, PowerShot S5 IS, PowerShot S3 IS, PowerShot SX100 IS, PowerShot S80, PowerShot A640, PowerShot A620
CD-SDK v7.3(×îÖÕ°æ) | 7430 kb
CD-SDK v7.3 Ö§³ÖµÄÏà»úÐͺÅ:
PowerShot A10, PowerShot A20, PowerShot A30, PowerShot A40, PowerShot A60,
PowerShot A70, PowerShot A75, PowerShot A80, PowerShot A85, PowerShot A95

PowerShot A100, PowerShot A200, PowerShot A300, PowerShot A310, PowerShot A400,
PowerShot A510, PowerShot A520

PowerShot S10, PowerShot S20, PowerShot S30, PowerShot S40, PowerShot S45, PowerShot S50,
PowerShot S60, PowerShot S70

PowerShot S100, IXY DIGITAL, DIGITAL IXUS
PowerShot S110, IXY DIGITAL 200, DIGITAL IXUS v
PowerShot S200, IXY DIGITAL 200a, DIGITAL IXUS v2
PowerShot S230, IXY DIGITAL 320, DIGITAL IXUS v3
PowerShot S300, IXY DIGITAL 300, DIGITAL IXUS 300
PowerShot S330, IXY DIGITAL 300a, DIGITAL IXUS 330
PowerShot SD100, IXY DIGITAL 30, DIGITAL IXUS II
PowerShot S400, IXY DIGITAL 400, DIGITAL IXUS 400
PowerShot SD10, IXY DIGITAL L, DIGITAL IXUS i
PowertShot SD110, IXY DIGITAL 30a, DIGITAL IXUS IIs
PowerShot S410, IXY DIGITAL 450, DIGITAL IXUS 430
PowerShot S500, IXY DIGITAL 500, DIGITAL IXUS 500
PowerShot SD20, IXY DIGITAL L2, DIGITAL IXUS i 5
PowerShot SD200, IXY DIGITAL 40, DIGITAL IXUS 30
PowerShot SD300, IXY DIGITAL 50, DIGITAL IXUS 40
PowerShot SD400, IXY DIGITAL 55, DIGITAL IXUS 50
PowerShot SD500, IXY DIGITAL 600, DIGITAL IXUS 700

PowerShot G1, PowerShot G2, PowerShot G3, PowerShot G5, PowerShot G6
PowerShot Pro90 IS
PowerShot S1 IS, PowerShot S2 IS
PowerShot Pro1
 
RAW Development SDK(RAWÊýÂëÏà»ú¿ª·¢°ü)
RD-SDK v1.1(×îÖÕ°æ) | 4931 kb
RD-SDK v1.1 Ö§³ÖµÄÏà»úÐͺÅ: PowerShot Pro 1, PowerShot G6, PowerShot G5, PowerShot G3, PowerShot G2, PowerShot G1, PowerShot S70, PowerShot S60, PowerShot S50, PowerShot S45, PowerShot S40, PowerShot S30, PowerShot Pro90 IS
 
¿ª·¢°üÃû³Æ
ÍƼöÏà»ú
¿ª·¢»·¾³ Development Environment
Ä¿±ê»·¾³ Target Environment
CD-SDK v7.3 PowerShot A95
PowerShot A85
Visual C++ 6.0(²»Ö§³Övista)

OS: Windows 98SE, Me, 2000 (SP4), XP (Home/Professional)
* Windows Vista is not supported.
* PS-ReC SDK 1.1.0e is only compatible with Windows 2000 SP4 and Windows XP when used with PowerShot G10 or SX110 IS.
Memory: 64 MB or more (128 MB or more with XP)
Hard Disk: 50MB or more available storage

Interface: USB or USB 2.0 (according to camera)
*PS-ReC SDK v1.1.0e PowerShot G9
PowerShot G10

PowerShot S5 IS
PowerShot SX110 IS
PowerShot SX100 IS
RD-SDK v1.1 PowerShot G6
PowerShot G5
RC-SDK v8.4 EOS 350D Visual C++ 6.0(²»Ö§³Övista)

OS: Windows 98, Me, 2000, XP (Home/Professional)
Memory: 64 MB or more (128 MB or more with XP)
Hard Disk: 50MB or more available storage

Interface: USB or IEEE1394 (according to camera)
ED-SDK v3.8.0

EOS 1500D
EOS 3000D
EOS M50

VC / VB / C#( Visual Studio.NET 2003 ÒÔÉÏ°æ±¾)
OS
Memory
Hard disk
Interface
Windows 7,8,8.1
1GB or more
50 MB or more available storage
USB2.0
*ËùÓпª·¢°ü°üº¬ÓÐ"¿ª·¢°ü¡¢Îĵµ¡¢Àý×Ó".
 
 
9208095645

Digital-SLR cameras SDK (µ¥·´ÊýÂëÏà»ú¿ª·¢°ü)
¿ª·¢°üÃû³Æ
Ö§³ÖÏà»ú
¸üÐÂʱ¼ä
Environment of operation
D850 D850 17/10/24

Windows Vista , Windows XP , Windows 2000 , Mac OS X 10.4 , Mac OS X 10.3

(*1) D3 camera has 3type, as follows. The 3type will be the same specification,if there are no special explanations. If there is D3 description, that means all D3 camera.
*D3 (Ver.1.0)
*D3 FirmUp1 (Ver.1.1)
*D3 FirmUp2 (Ver.2.0)

(*2) D300 camera has 2type, as follows. The 2type will be the same specification, if there are no special explanations. If there is D300 description, that means all D300 camera.
*D300 (Ver.1.0)
*D300 FirmUp (Ver.1.1)

D7500 D7500 17/07/04
D5600 D5500,D5600 17/07/11
D5 D5 17/08/09
D500 D500 17/07/11
D3 D3(*1)
D300(*2)
D700(*3)
D300S
D3S
17/07/11
D300 D3(*1),
D300(*2)
D700(*3)
D300S
D3S
17/07/11
D300S D3(*1)
D300(*2)
D700(*3)
D300S
D3S
17/07/11
D3S D3(*1)
D300(*2)
D700(*3)
D300S
D3S
17/07/11
D3x D3X 17/07/11
D4 D4 17/07/11
D4S D4S 17/07/11
D5000 D90
D5000
17/07/11
D5100 D5100 17/07/11
D5200 D5200 17/07/11
D5300 D5300 17/07/11
D5500 D5500 17/07/11
D600 D600 17/07/11
D610 D600
D610
17/07/11
D700

D3(*1)
D300(*2)
D700(*3)
D300S
D3S

17/07/11
D7000 D7000 17/07/11
D7100 D7100 17/07/11
D7200 D7200 17/07/11
D750 D750 17/07/11
D800/D800E D800, D800E 17/07/11
D810 D810 17/07/11
D810A D810A 17/07/11
D90 D90
D5000
17/07/11
Df Df 17/07/11
Nikon 1 V3 Nikon 1 V3 17/07/11
D40 D40 08/04/04
D60

D40
D40X
D60

08/04/04
D200 D200 07/07/30
D80 D80 07/07/30
 
 
(910) 490-9090

Digital Camera SDK(ÊýÂëÏà»ú¿ª·¢°ü)
Version 5 (Mocha)

OLYMPUS Mocha SDK v5 Ö§³ÖµÄÏà»úÐͺÅ: E-3, E-520, E-420, E-510, E-410, E-500, E-400, E-330, E-300, E-1

 
OLYMPUS CAMEDIA SDK 3.4 ( Active-X Control / CRyeNV Control )

OLYMPUS CAMEDIA SDK 3.4 Ö§³ÖµÄÏà»úÐͺÅ: C-700 Ultra Zoom, C-730 Ultra Zoom, C-740 Ultra Zoom, C-750 Ultra Zoom, C-765 Ultra Zoom, C-3100 Zoom/C-3020 Zoom, C-4100Z/C-4000Z, C-4040 Zoom, C-40Z/D-40Z, C-5050 Zoom, C-5060 Wide Zoom, C-8080 Wide Zoom

 
OLYMPUS CAMEDIA SDK DLLver3.3.1

OLYMPUS CAMEDIA SDK DLLver3.3.1 Ö§³ÖµÄÏà»úÐͺÅ: C-4040 Zoom, C3040 Zoom, E-100 RS, C-700 Ultra Zoom, C-40 Zoom, C3100 Zoom, C-4100 Zoom, C-300 Zoom, C-730 Ultra Zoom, C-740 Ultra Zoom, C-750 Ultra Zoom, C-5050 Zoom, C-5060 Wide Zoom

 
OLYMPUS CAMEDIA SDK OCXver3.3.1
OLYMPUS CAMEDIA SDK OCXver3.3.1 Ö§³ÖµÄÏà»úÐͺÅ: C-2040 Zoom, C-3040 Zoom, E-100 RS, C-700 Ultra Zoom, C-730 Ultra Zoom, C-740 Ultra Zoom, C-750 Ultra Zoom, C-4100/C-4000 Zoom, C-4040 Zoom, C-5050 Zoom, C-5060 Wide Zoom, C-350 Zoom
 
 
 
¿Â´ïÊýÂëÏà»ú¿ª·¢°ü(Kodak digital camera SDK)

Digital Camera SDK(ÊýÂëÏà»ú¿ª·¢°ü)
DCS Pro Back SDK V2.3
DCS Pro Back SDK V2.3 Ö§³ÖµÄÏà»úÐͺÅ: DCS Pro Back, Pro Back Plus, Pro Back 645C, 645H, and 645M
 
DCS Pro 3 SLR SDK V2.3
DCS Pro 3 SLR SDK V2.3 Ö§³ÖµÄÏà»úÐͺÅ: DCS 720x, 760, and 760M
 
DCS Pro 4 SLR SDK V2.6
DCS Pro 4 SLR SDK V2.6 Ö§³ÖµÄÏà»úÐͺÅ: DCS Pro 14n, DCS Pro 14nx, DCS Pro SLR/n, DCS Pro SLR/c
 
 
 
ÁªÏµ·½Ê½

QQ: 547936783
 
 

CopyRight © 2008-2018 www.vcap.com.cn All Rights Reserved.
3473266870