WYSZUKAJ PRZETARG

OGŁOSZENIA O PRZETARGACH
LP Numer sprawy Datasortuj rosnąco Rodzaj zamówienia Termin skladania ofert/wnioskow 289-223-5431
 
1 WEN/P/4/U/1 25.01.2019 r. usługi 06.02.2019 r. poniżej 30.000 euro
Opracowanie dokumentacji na remont Archiwum Wojskowego w Toruniu970-642-2307
 
2 SPIP/P/5/U/12 12.12.2018 r. usługi 21.12.2018 r. poniżej 30.000 euro
Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej:  11808 „Przebudowa i dostosowanie budynku koszarowego nr 29 wraz z infrastrukturą techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej na potrzeby 9 ŁBOT Zgierz”  11809 „Przebudowa i dostosowanie budynku koszarowego nr 30 wraz z infrastrukturą techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej na potrzeby 9 ŁBOT Zgierz” 214-619-3217
 
3 SPiP/P/4/U/12 11.12.2018 r. usługi 20.12.2018 r. poniżej 30.000 euro
Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ogrodzenia zewnętrznego wokół budynku nr 14 (magazyn broni) wraz z zabezpieczeniem w systemy alarmowe i telewizję dozorową oraz sprowadzeniem sygnałów alarmowych do LCN w m. Łask – zadanie 11818”więcej
 
4 SPiP/P/3/U/12 10.12.2018 r. usługi 02.01.2019 r. poniżej 30.000 euro
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (zamiennej) wraz z wykonaniem inwentaryzacji budowlanej i ekspertyzy technicznej w ramach zadania pn. "Przebudowa bud. koszarowego nr 1 OŻW w Bydgoszczybrackishness
 
5 SPiP/PN/2/U/11 27.11.2018 r. usługi 10.12.2018 r. powyżej 30.000 euro
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynku wartowni nr 148 na potrzeby LCN dla OZ JFTC Bydgoszcz – zadanie 11821”. więcej
 
6 SPiP/PN/1/U/11 27.11.2018 r. usługi 18.12.2018 r. powyżej 30.000 euro
Opracowanie Dokumentacji Projektowej na  Przebudowę budynku nr 3 wraz ze zmianą sposobu użytkowania (z magazynowego na biurowo-sztabowy) 8 K-P BOT kompleks wojskowy Grudziądz – zadanie 11795  Przebudowę budynku nr 2 wraz ze zmianą sposobu użytkowania (z magazynowego na biurowo-sztabowy) 8 K-P BOT Grudziądz kompleks wojskowy – zadanie 11796 więcej
 
7 SPiP/P/1/U/11 08.11.2018 r. usługi 26.11.2018 r. poniżej 30.000 euro
Opracowanie DP na budowę stałego systemu ochrony ppoż w kompleksie Więcławicewięcej
 
8 WB/PN/4/R/10 31.10.2018 r. roboty budowlane 11.01.2019 r. powyżej 30.000 euro
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych („zaprojektuj i wybuduj”) w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja elektronicznych depozytorów na klucze Inowrocław – zadanie 11766” outbleed
 
9 WB/P/8/R/10 30.10.2018 r. roboty budowlane 09.11.2018 r. poniżej 30.000 euro
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych ( zaprojektuj i wybuduj) polegających na dostawie i montażu dźwigu towarowego w bud. nr 1 dla potrzeb Archiwum Wojskowego Toruń - zadanie 11801więcej
 
10 SPiP/P/6/U/10 30.10.2018 r. usługi 07.11.2018 r. poniżej 30.000 euro
Wykonanie : dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę (lub dokonanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych jeśli decyzja o pozwoleniu nie jest wymagana) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie przyszłych robót budowlanych wykonywanych w oparciu o przygotowane dokumentacje, dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wraz ze zmianą użytkowania budynku nr 35 ma potrzeby Ośrodka Dokumentowania Budownictwa Wojskowego k-1432 Bydgoszcz - (zadanie 11785)”. więcej
 
11 WB/P/7/R/10 26.10.2018 r. roboty budowlane 09.11.2018 r. poniżej 30.000 euro
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych („zaprojektuj i wybuduj”) w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie trwałego wygrodzenia dla potrzeb WBE w Łodzi odgrodzenia wejścia wraz z 3 miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych - zadanie 11752więcej
 
12 SPiP/PN/3/U/10 26.10.2018 r. usługi 08.11.2018 r. powyżej 30.000 euro
Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowej na adaptację budynku nr 18 i zespołu pomieszczeń nr 48-62, 64, 69-93 w budynku nr 1 dla potrzeb Rejonowego Laboratorium MPS kompleks wojskowy Bydgoszcz– zadanie 11768 więcej
 
13 SPiP/PN/2/U/10 22.10.2018 r. usługi 09.11.2018 r. powyżej 30.000 euro
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę (lub dokonanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych jeśli decyzja o pozwoleniu nie jest wymagana)oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie przyszłych robót budowlanych wykonywanych w oparciu o przygotowaną dokumentację dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowę budynku koszarowego nr 6 Toruń – zadanie 11797”.201-429-5920
 
14 WEN/PN/1/D/10 19.10.2018 r. dostawy 15.11.2018 r. powyżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji obiektów wojskowych będących w zarządzie RZI Bydgoszcz więcej
 
15 SPIP/P/2/U/10 10.10.2018 r. usługi 17.10.2018 r. poniżej 30.000 euro
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej (zamiennej) konstrukcji wsporczej istniejących ścian ceglanych w pomieszczeniu Izby zatrzymań OŻW w Bydgoszczy przy ul. Warszawskiej wraz z wykonaniem inwentaryzacji budowlanej i ekspertyzy technicznej – zadanie 11701 pn.: „Przebudowa budynku koszarowego nr 1 - Izba zatrzymań OŻW w Bydgoszczy”więcej
 
16 WB/P/14/R/9 25.09.2018 r. roboty budowlane 08.10.2018 r. poniżej 30.000 euro
Przebudowa poddasza budynku nr 2 wraz z pomieszczeniem sanitarnym III piętra i klatki schodowej dla potrzeb OŻW w Bydgoszczy.więcej
 
17 WEN/PN/6/R/9 24.09.2018 r. roboty budowlane 09.10.2018 r. powyżej 30.000 euro
Remont oświetlenia zewnętrznego bud. 1 WKU Bydgoszczsmith
 
18 WB/PN/4/R/9 19.09.2018 r. roboty budowlane 05.10.2018 r. powyżej 30.000 euro
Przebudowa i rozbudowa budynku nr 2 wraz ze zmianą sposobu użytkowania - Grupa zad. 11749więcej
 
19 WB/PN/5/R/9 19.09.2018 r. roboty budowlane 24.10.2018 r. powyżej 30.000 euro
Budowa magazynu specjalistycznego sprzętu lotniczo-technicznego w Leźnicy Wielkiejwięcej
 
20 SPiP/PN/3/U/9 13.09.2018 r. usługi 28.09.2018 r. powyżej 30.000 euro
Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa placu manewrowego bazy plutonu obsługi lotnisk na terenie kompleksu Inowrocław - Latkowo zadanie 11776”więcej
 
21 SSTiP/P/9/D/9 11.09.2018 r. dostawy 19.09.2018 r. poniżej 30.000 euro
Dostawa urządzenia przeznaczonego do mycia, dezynfekcji i suszenia masek twarzowych stosowanych w aparatach powietrznych oddechowychwięcej
 
22 SPIP/PN/1/U/9 10.09.2018 r. usługi 20.09.2018 r. powyżej 30.000 euro
Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji na adaptację budynku nr 18 i zespołu pomieszczeń nr 48-62, 64, 69-93 w budynku nr 1 dla potrzeb Rejonowego Laboratorium MPS kompleks wojskowy Bydgoszcz– zadanie 117686032873652
 
23 WB/PN/2/R/9 07.09.2018 r. roboty budowlane 03.10.2018 r. powyżej 30.000 euro
Przebudowa budynku nr 8 w kompleksie nr 1455 dla potrzeb Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy – Placówki Żandarmerii Wojskowej miejsce dyslokacji Grudziądz - zadanie 11698, Budowę wiaty samochodowej i modernizacji ogrodzenia w kompleksie nr 1455 dla potrzeb Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy – Placówki Żandarmerii Wojskowej miejsce dyslokacji Grudziądz – zadanie 11699, Budowę budynku garażowego w kompleksie nr 1455 dla potrzeb Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy – Placówki Żandarmerii Wojskowej miejsce dyslokacji Grudziądz – zadanie 11700. vivid
 
24 WB/P/3/R/9 04.09.2018 r. roboty budowlane 18.09.2018 r. poniżej 30.000 euro
„Przebudowa systemów zasilania w zakresie kompensacji energii biernej w kompleksach wojskowych GAŁKÓWEK REGNY” – zadanie 11750 oraz „Przebudowa systemów zasilania w zakresie kompensacji energii biernej w kompleksach wojskowych ZGIERZ ŁÓDŹ LEŹNICA WIELKA SKIERNIEWICE” – zadanie 11751.613-914-6792
 
25 SPiP/P/1/U/9 04.09.2018 r. usługi 14.09.2018 r. poniżej 30.000 euro
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie : programu funkcjonalno – użytkowego wraz z opisem zamówienia do SIWZ oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadań inwestycyjnych: − Przebudowa systemu zasilania w zakresie kompensacji mocy biernej dla kompleksu wojskowego nr 6005 Inowrocław-Latkowo – zadanie 11778, − Przebudowa systemu zasilania w zakresie kompensacji mocy biernej dla kompleksu wojskowego nr 2017 Toruń – zadanie 11779, − Przebudowa systemu zasilania w zakresie kompensacji mocy biernej dla kompleksu wojskowego nr 5077 Więcławice – zadanie 11780 więcej
 
26 WB/P/17/R/8 31.08.2018 r. roboty budowlane 14.09.2018 r. poniżej 30.000 euro
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych („zaprojektuj i wybuduj”) w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego na terenie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy – zadanie 11807”.318-383-1299
 
27 WEN/PN/6/R/8 31.08.2018 r. roboty budowlane 14.09.2018 r. powyżej 30.000 euro
Remont części pomieszczeń bud. nr 28 (magazyn) w kompleksie wojskowym przy ul. Fabrycznej 16 na terenie RZI w Bydgoszczy wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej więcej
 
28 WEN/PN/9/R/8 31.08.2018 r. roboty budowlane 18.09.2018 r. powyżej 30.000 euro
"Remont ogrodzenia i nawierzchni utwardzonych w kompleksie wojskowym przy ul. Fabrycznej 16 na terenie RZI w Bydgoszczy" Całość przedmiotu zamówienia została podzielona na 2 Elementy: Element I: „Remont ogrodzenia w kompleksie wojskowym przy ul. Fabrycznej 16 na terenie RZI w Bydgoszczy” Element II: „Remont nawierzchni utwardzonych w kompleksie wojskowym przy ul. Fabrycznej 16 na terenie RZI w Bydgoszczy” więcej
 
29 WNiZW/PN/7/U/8 31.08.2018 r. usługi 11.09.2018 r. powyżej 30.000 euro
Prace geodezyjne i kartograficzne: ELEMENT I Wykonania nowego pomiaru sytuacyjno-wysokościowego oraz sporządzenie nowej mapy terenu zamkniętego, obejmujących teren kompleksu wojskowego K – 3053, położonego w woj. łódzkim, powiat kutnowski, jednostka ewidencyjna 100201_1 Kutno, obręb 3-Sklęczki, działki nr 295/10, 19/1, 96/7, 97/5, 102/1 o łącznej powierzchni 63,6828 ha. ELEMENT II Wyznaczenia punktów granicznych lub wznowienie znaków granicznych nieruchomości położonej w woj. łódzkim, powiat kutnowski jednostka ewidencyjna 100201_1 Kutno, obręb 3-Sklęczki, działka nr 295/10, stanowiącej część kompleksu wojskowego K-3053 – 47 punktów, Sporządzenia mapy z projektem podziału nieruchomości położonej w woj. łódzkim, powiat łaski, jednostka ewidencyjna 100302_5 – Łask obszar wiejski, obręb 23-Teodory, działka nr 164/1 ( podział na 2 działki). (650) 843-6966
 
30 WB/P/10/R/8 31.08.2018 r. roboty budowlane 17.09.2018 r. poniżej 30.000 euro
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych (zaprojektuj i wybuduj) polegających na dostawie i montażu dźwigu towarowego - bud. nr 1 Archiwum Wojskowe Toruń - zadanie 11801więcej
 
31 WB/PN/8/R/8 30.08.2018 r. roboty budowlane 17.09.2018 r. powyżej 30.000 euro
Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku nr 7 WSzW Łódź – zadanie 11707. więcej
 
32 SPiP/P/8/U/8 24.08.2018 r. usługi 07.09.2018 r. poniżej 30.000 euro
Wykonanie dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę (lub dokonanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych jeśli decyzja o pozwoleniu nie jest wymagana) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie przyszłych robót budowlanych wykonywanych w oparciu o przygotowane dokumentacje, dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stałego systemu ochrony przeciwpożarowej w kompleksie K-5077 Więcławice – zadanie 11781”. więcej
 
33 SSTiP/PN/5/D/8 23.08.2018 r. dostawy 07.09.2018 r. powyżej 30.000 euro
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu pożarniczego stanowiącego wyposażenie WSPwięcej
 
34 WB/P/6/R/8 21.08.2018 r. roboty budowlane 04.09.2018 r. poniżej 30.000 euro
Wykonanie trwałego wygrodzenia dla potrzeb WBE w Łodzi odgrodzenia wejścia wraz z 3 miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych (zadanie powiązane z zadaniem 11607) WBE Łódź-zadanie 11752więcej
 
35 SPiP/P/5/U/8 21.08.2018 r. usługi 30.08.2018 r. poniżej 30.000 euro
Wykonanie dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę (lub dokonanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych jeśli decyzja o pozwoleniu nie jest wymagana) oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie przyszłych robót budowlanych wykonywanych w oparciu o przygotowane dokumentacje, dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wraz ze zmianą użytkowania budynku nr 35 ma potrzeby Ośrodka Dokumentowania Budownictwa Wojskowego Bydgoszcz - (zadanie 11785)”.(801) 349-2290
 
36 WB/P/4/R/8 20.08.2018 r. roboty budowlane 28.08.2018 r. poniżej 30.000 euro
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych („zaprojektuj i wybuduj”) w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego na terenie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy – zadanie 11807więcej
 
37 SSK/P/2/D/8 13.08.2018 r. dostawy 21.08.2018 r. poniżej 30.000 euro
Dostawa sprzętu kwaterunkowego o konstrukcji drewnianej, metalowej oraz sprzęt tapicerowany na wyposażenie WCKMed Łódź oraz RZI Bydgoszczwięcej
 
38 SPiP/PN/3/U/8 13.08.2018 r. usługi 10.09.2018 r. powyżej 30.000 euro
Opracowanie PI i DP na modernizację bud. 1, sieci wod-kan oraz energetycznej obiektu na terenie kompleksu wojskowego Osówiecstriding level
 
39 SPIP/PN/4/U/8 09.08.2018 r. usługi 21.08.2018 r. powyżej 30.000 euro
Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku nr 1 dla potrzeb WKU we Włocławku kompleks wojskowy – zadanie 11765 więcej
 
40 WEN/PN/4/D/7 08.08.2018 r. dostawy 21.09.2018 r. powyżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Dostawa energii elektrycznejwięcej
 
41 WB/PN/1/R/8 07.08.2018 r. roboty budowlane 22.08.2018 r. powyżej 30.000 euro
Budowa systemów alarmowych w pomieszczeniach podlegających szczególnej ochronie k-4645 WSzW Łódź – zadanie 11682 7744787643
 
42 WB/PN/2/R/8 07.08.2018 r. roboty budowlane 24.08.2018 r. powyżej 30.000 euro
Przebudowa budynku nr 8 w kompleksie nr 1455 dla potrzeb Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy – Placówki Żandarmerii Wojskowej miejsce dyslokacji Grudziądz - zadanie 11698, Budowa wiaty samochodowej i modernizacji ogrodzenia w kompleksie nr 1455 dla potrzeb Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy – Placówki Żandarmerii Wojskowej miejsce dyslokacji Grudziądz – zadanie 11699, Budowa budynku garażowego w kompleksie nr 1455 dla potrzeb Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy – Placówki Żandarmerii Wojskowej miejsce dyslokacji Grudziądz – zadanie 11700. (720) 239-6792
 
43 SPIP/PN/6/U/7 30.07.2018 r. usługi 10.08.2018 r. powyżej 30.000 euro
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu inwestycji i dokumentacji na adaptację budynku nr 18 i zespołu pomieszczeń nr 48-62, 64, 69-93 w budynku nr 1 dla potrzeb Rejonowego Laboratorium MPS kompleks wojskowy Bydgoszcz– zadanie 11768alangine
 
44 SPiP/P/10/U/7 30.07.2018 r. usługi 08.08.2018 r. poniżej 30.000 euro
Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego wraz z opisem zamówienia do SIWZ oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadań inwestycyjnych: − Przebudowa systemu zasilania w zakresie kompensacji mocy biernej dla kompleksu wojskowego nr 6005 Inowrocław-Latkowo – zadanie 11778, − Przebudowa systemu zasilania w zakresie kompensacji mocy biernej dla kompleksu wojskowego nr 2017 Toruń – zadanie 11779, − Przebudowa systemu zasilania w zakresie kompensacji mocy biernej dla kompleksu wojskowego nr 5077 Więcławice – zadanie 11780 (979) 836-2462
 
45 WB/P/11/R/7 30.07.2018 r. roboty budowlane 14.08.2018 r. poniżej 30.000 euro
„Przebudowa systemów zasilania w zakresie kompensacji energii biernej w kompleksach wojskowych GAŁKÓWEK REGNY” – zadanie 11750 oraz „Przebudowa systemów zasilania w zakresie kompensacji energii biernej w kompleksach wojskowych ZGIERZ ŁÓDŹ LEŹNICA WIELKA SKIERNIEWICE” – zadanie 11751.więcej
 
46 WEN/P/9/R/7 27.07.2018 r. roboty budowlane 03.08.2018 r. poniżej 30.000 euro
Roboty elewacyjne oraz częściowy remont pomieszczeń biurowych bud. 3 przy ul. Podchorążych 33 w Bydgoszczywięcej
 
47 WB/PN/5/R/7 26.07.2018 r. roboty budowlane 16.08.2018 r. powyżej 30.000 euro
Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku nr 7 WSzW Łódź – zadanie 11707. 863-837-0590
 
48 WEN/PN/3/R/7 26.07.2018 r. roboty budowlane 13.08.2018 r. powyżej 30.000 euro
Remont budynku nr 1 (biur.-sztab.) w zakresie częściowej wymiany stolarki okiennej w kompleksie wojskowym przy ul. Warszawskiej 10 na terenie WSzW w Bydgoszczy2547684998
 
49 SOŚ/P/7/U/7 26.07.2018 r. usługi 08.08.2018 r. poniżej 30.000 euro
Element I (CZĘŚĆ – JAWNA – trzy lokalizacje) 1.wprowadzenie oczyszczonych ścieków bytowych do ziemi z przydomowej oczyszczalni ścieków przy osi strzeleckiej nr 7 na terenie kompleksu wojskowego mieszczącego się przy ul. Rynkowskiej 1 w Bydgoszczy, 2.wprowadzenie oczyszczonych ścieków bytowych do ziemi z przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku nr 8 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Rynkowskiej 1 w Bydgoszczy, 3.wprowadzenie ścieków socjalno – bytowych z budynku nr 102 do ziemi z przydomowej oczyszczali ścieków przy Jednostce Wojskowej w Nowym Glinniku, Element II (CZĘŚĆ ZASTRZEŻONA – jedna lokalizacja) 1. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu Kontenerowej Stacji Paliw mieszczącej sie na terenie kompleksu wojskowego Łódź – Regny, Element III (CZĘŚĆ JAWNA – osiem lokalizacji) 1. na pobór wód podziemnych z ujęcia nr 1, studnia nr 1, Kijewo gm. Gniewkowo; 2. na pobór wód podziemnych z ujęcia nr 1, studnia nr 2 i 3, Sławęcinek gm. Inowrocław; 3. na pobór wód podziemnych z ujęcia nr 1 , studnie nr 1 i 2 , Strzelnica Sypka, gm. Wielka Nieszawka; 4. na pobór wód podziemnych z ujęcia nr 1, studnia nr 1, Strzelnica Jawor, gm. Wielka Nieszawka; 5. na pobór wód podziemnych z ujęcia nr 1, studnie nr 1 i 2, budynek 2 (hydrofornia), Bydgoszcz ul. Smukalska; 6. na pobór wód podziemnych z ujęcia nr 1, studnia nr 1, Bydgoszcz, ul. Rynkowska 1; 7. na pobór wód podziemnych z ujęcia nr 1, studnia nr 1, budynek BRL, Latkowo – Szadłowice, gm. Gniewkowo; 8. na pobór wód podziemnych z ujęcia nr 1, studnia nr 1, budynek DRL, Latkowo – Szadłowice, gm. Gniewkowo; Element IV (CZĘŚĆ ZASTRZEŻONA – jedna lokalizacja) 1. na pobór wód podziemnych z ujęcia nr 1, studnia nr 1, Słońsko gm. Gniewkowo, Wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wodno prawnych dla wszystkich elementów Realizacja zadania w Elemencie II - części IV wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE Miejsce realizacji: Województwo kujawsko – pomorskie i łódzkie. więcej
 
50 WEN/P/3/R/7 12.07.2018 r. roboty budowlane 25.07.2018 r. poniżej 30.000 euro
Roboty elewacyjne oraz częściowy remont pomieszczeń biurowych bud. 3 przy ul. Podchorążych 33 w Bydgoszczywięcej
 
51 WB/PN/1/R/7 04.07.2018 r. roboty budowlane 30.07.2018 r. powyżej 30.000 euro
Opracowanie DP i podłączenie bud. 147 i 149 do sieci ciepłowniczej na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Szubińskiej 105 Bydgoszczwięcej
 
52 SSTiP/PN/3/D/6 29.06.2018 r. dostawy 11.07.2018 r. powyżej 30.000 euro
Dostawa odzieży specjalnej strażakawięcej
 
53 WB/PN/4/R/6 29.06.2018 r. roboty budowlane 17.07.2018 r. powyżej 30.000 euro
Przebudowa budynku nr 8 w kompleksie nr 1455 dla potrzeb Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy – Placówki Żandarmerii Wojskowej miejsce dyslokacji Grudziądz - zadanie 11698, Budowa wiaty samochodowej i modernizacji ogrodzenia w kompleksie nr 1455 dla potrzeb Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy – Placówki Żandarmerii Wojskowej miejsce dyslokacji Grudziądz – zadanie 11699, Budowa budynku garażowego w kompleksie nr 1455 dla potrzeb Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy – Placówki Żandarmerii Wojskowej miejsce dyslokacji Grudziądz – zadanie 11700. więcej
 
54 WB/PN/5/R/6 29.06.2018 r. roboty budowlane 13.07.2018 r. powyżej 30.000 euro
Budowa systemów alarmowych w pomieszczeniach podlegających szczególnej ochronie na terenie WSzW Łódź z. 11682więcej
 
55 WB/P/9/R/6 29.06.2018 r. roboty budowlane 16.07.2018 r. poniżej 30.000 euro
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych („zaprojektuj i wybuduj”) w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie trwałego wygrodzenia dla potrzeb WBE w Łodzi odgrodzenia wejścia wraz z 3 miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych WBE Łódź - zadanie 11752”.więcej
 
56 SPiP/P/7/U/6 28.06.2018 r. usługi 11.07.2018 r. poniżej 30.000 euro
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wraz ze zmianą użytkowania budynku nr 35 ma potrzeby Ośrodka Dokumentowania Budownictwa Wojskowego Bydgoszcz - (zadanie 11785)”.więcej
 
57 SPiP/P/8/U/6 28.06.2018 r. usługi 12.07.2018 r. poniżej 30.000 euro
„Dostawa i montaż dźwigu towarowego w budynku nr 1 dla potrzeb Archiwum Wojskowego k-2019 Toruń – zadanie 11801”więcej
 
58 SOŚ/P/2/U/6 18.06.2018 r. usługi 03.07.2018 r. poniżej 30.000 euro
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów wodnoprawnych na odprowadzanie ścieków socjalno – bytowych oraz wód opadowych i roztopowych. 833-702-9532
 
59 SSK/PN/2/D/6 13.06.2018 r. dostawy 29.06.2018 r. powyżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Dostawa i montaż regałów przesuwnych wraz z wykonaniem posadzki betonowej w pomieszczeniach Archiwum Wojskowego w Toruniu.(971) 377-1862
 
60 WEN/PN/1/U/6 06.06.2018 r. usługi 02.07.2018 r. powyżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Usługa pięcioletniej okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych w rejonie odpowiedzialności RZI Bydgoszcz6093698790
 
61 SPiP/PN/3/U/5 30.05.2018 r. usługi 29.06.2018 r. powyżej 30.000 euro
Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowej na modernizację bud. 1, sieci wod-kan oraz energetycznej obiektu Osówiec805-495-7648
 
62 SPiP/PN/4/U/5 30.05.2018 r. usługi 28.06.2018 r. powyżej 30.000 euro
Opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Dostosowanie terenu pod budowę obwodnicy w kompleksie Osówiec” - zadanie 11758909-252-1870
 
63 SSTiP/PN/2/D/5 29.05.2018 r. dostawy 20.06.2018 r. powyżej 30.000 euro
Dostawa armatury pożarniczej(518) 909-1924
 
64 WB/P/6/R/5 29.05.2018 r. roboty budowlane 14.06.2018 r. poniżej 30.000 euro
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa systemów zasilania w zakresie kompensacji energii biernej w kompleksach wojskowych GAŁKÓWEK REGNY” – zadanie 11750. „Przebudowa systemów zasilania w zakresie kompensacji energii biernej w kompleksach wojskowych ZGIERZ ŁÓDŹ LEŹNICA WIELKA SKIERNIEWICE” – zadanie 11751. więcej
 
65 SPIP/PN/1/U/5 29.05.2018 r. usługi 13.06.2018 r. powyżej 30.000 euro
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie programu inwestycji, inwentaryzacji budowlanej i instalacyjnej oraz programu funkcjonalno – użytkowego wraz z opisem zamówienia do SIWZ oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku nr 100 - hala sportowa II etap kompleks wojskowy - Sieradz” - (zadanie 11759).więcej
 
66 BZ/P/3/D/5 28.05.2018 r. dostawy 07.06.2018 r. poniżej 30.000 euro
Dostawa materiałów do produkcji i remontu sprzętu kwaterunkowego i pożarniczegowięcej
 
67 SPiP/P/4/U/5 28.05.2018 r. usługi 08.06.2018 r. poniżej 30.000 euro
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie : programu funkcjonalno – użytkowego wraz z opisem zamówienia do SIWZ oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadań inwestycyjnych: − Przebudowa systemu zasilania w zakresie kompensacji mocy biernej dla kompleksu wojskowego nr 6005 Inowrocław-Latkowo – zadanie 11778, − Przebudowa systemu zasilania w zakresie kompensacji mocy biernej dla kompleksu wojskowego nr 2017 Toruń – zadanie 11779, − Przebudowa systemu zasilania w zakresie kompensacji mocy biernej dla kompleksu wojskowego nr 5077 Więcławice – zadanie 11780 więcej
 
68 SPiP/PN/6/U/4 27.04.2018 r. usługi 21.05.2018 r. powyżej 30.000 euro
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku nr 1 WKU Włocławek (zadanie 11765)” (337) 275-4413
 
69 SPiP/PN/4/U/4 27.04.2018 r. usługi 14.05.2018 r. powyżej 30.000 euro
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę boisk dla potrzeb Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu9137682050
 
70 WB/PN/5/R/4 27.04.2018 r. roboty budowlane 23.05.2018 r. powyżej 30.000 euro
Przebudowa ogrodzenia lotniska dla potrzeb 56 Bazy Lotniczej w Inowrocławiu - zadanie nr 11723 6054583502
 
71 SSK/PN/3/D/4 27.04.2018 r. dostawy 06.06.2018 r. powyżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Dostawa sprzętu kwaterunkowego o konstrukcji drewnianej, metalowej i sprzętu tapicerowanego na wyposażenie Wojsk Obrony Terytorialnej530-365-0907
 
72 SSTiP/PN/1/D/4 25.04.2018 r. dostawy 10.05.2018 r. powyżej 30.000 euro
Dostawa sprzętu ratowniczego i gaśniczego. więcej
 
73 WEN/PN/2/R/4 25.04.2018 r. roboty budowlane 22.05.2018 r. powyżej 30.000 euro
Remont budynku nr 1 (kościół) w zakresie renowacji sklepienia kaplicy i odkrytych pozostałych polichromii oraz remontu ołtarz głównego Kościoła Garnizonowego w Bydgoszczy wraz z wykonaniem i uzgodnieniem programu konserwatorskiego na przedmiotowy zakres robót z Miejskim Konserwatorem Zabytków. więcej
 
74 WEN/P/5/R/4 23.04.2018 r. roboty budowlane 17.05.2018 r. poniżej 30.000 euro
Przedmiotem zamówienia jest Zagospodarowanie terenu przed budynkiem wraz z robotami elewacyjnymi oraz częściowy remont pomieszczeń biurowych budynku nr 3 w kompleksie wojskowym przy ul. Podchorążych 33 w Bydgoszczy.więcej
 
75 WB/PN/4/R/3 29.03.2018 r. roboty budowlane 07.05.2018 r. powyżej 30.000 euro
Dostosowanie pomieszczenia do wymagań dla kancelarii kryptograficznej dla potrzeb Oddziału Żandarmerii Wojskowej Bydgoszcz - zadanie 11745ungrained
 
76 WEN/PN/1/U/3 28.03.2018 r. usługi 07.05.2018 r. powyżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Usluga pięcioletniej okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych w rejonie odpowiedzialności RZI Bydgoszczwięcej
 
77 SPiP/PN/3/U/3 28.03.2018 r. usługi 11.04.2018 r. powyżej 30.000 euro
Opracowanie Programu Inwestycji i Dokumentacji Projektowej na przebudowę wałów płaszczyzn uzbrajania śmigłowców Inowrocław - zadanie 11767(801) 256-6815
 
78 WNiZW/PN/2/U/3 23.03.2018 r. usługi 04.04.2018 r. powyżej 30.000 euro
Prace geodezyjno-kartograficzne obejmujące tereny zamknięte położone w woj. łódzkimwięcej
 
79 SSTIP/P/8/D/3 21.03.2018 r. dostawy 29.03.2018 r. poniżej 30.000 euro
Dostawa części do remontu aparatów oddechowych, masek i ubrań gazoszczelnych (produkcji MSA AUER, FASER, DRAGER, FENZY) i części do remontu podręcznego sprzętu gaśniczegowięcej
 
80 WB/PN/5/R/2 28.02.2018 r. roboty budowlane 21.03.2018 r. powyżej 30.000 euro
Rozbudowa systemu depozytorów kluczy w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa obiektów kompleksu wojskowego w Bydgoszczy – zadanie 11754 więcej
 
81 WB/PN/4/R/2 28.02.2018 r. roboty budowlane 23.03.2018 r. powyżej 30.000 euro
Przebudowa poddasza budynku nr 2 wraz z pomieszczeniem sanitarnym III piętra i klatki schodowej dla potrzeb OŻW w Bydgoszczy - zadanie 11702 (508) 279-5949
 
82 WI/PN/3/U/2 28.02.2018 r. usługi 09.03.2018 r. powyżej 30.000 euro
Wykonanie 5 - letniej okresowej kontroli wojskowych bocznic kolejowych oraz obiektów szkoleniowych w rejonie odpowiedzialności RZI w Bydgoszczy 3072693664
 
83 WNiZW/PN/2/U/2 27.02.2018 r. usługi 16.03.2018 r. powyżej 30.000 euro
Prace geodezyjne i kartograficzne dotyczące wykonania nowego pomiaru sytuacyjno – wysokościowego, sporządzenie nowych map terenów zamkniętych i map tematycznych, obejmujących tereny kompleksów wojskowych, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiegowięcej
 
84 SSTiP/PN/1/D/2 21.02.2018 r. dostawy 02.03.2018 r. powyżej 30.000 euro
Dostawa pianotwórczych środków gaśniczych i proszków gaśniczychroseately
 
85 SSK/P/9/D/1 07.02.2018 r. dostawy 19.02.2018 r. poniżej 30.000 euro
Dostawa sprzętu kwaterunkowego o konstrukcji drewnianej, metalowej oraz sprzętu tapicerowanego na wyposażenie sali tradycji w bud. 4 w JW Tomaszów Mazowieckiwięcej
 
86 SOŚ/PN/8/U/1 06.02.2018 r. usługi 16.02.2018 r. powyżej 30.000 euro
Badanie wody i ścieków 616-828-9085
 
87 SPiP/PN/2/U/1 02.02.2018 r. usługi 23.03.2018 r. powyżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Opracowanie PI i DP na dostosowanie obwodnicy terenu technicznego do Instrukcji o ochronie obiektów wojskowychwięcej
 
88 SSK/PN/3/D/1 01.02.2018 r. dostawy 14.03.2018 r. powyżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Dostawa sprzętu kwaterunkowego o konstrukcji drewnianej, metalowej i sprzętu tapicerowanegowięcej
 
89 SPiP/PN/4/U/1 01.02.2018 r. usługi 13.03.2018 r. powyżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Modernizacja systemu włamania i napadu w budynkach magazynowych terenu technicznego składu w Regny” więcej
 
90 WNiZW/PN/7/U/1 31.01.2018 r. usługi 09.02.2018 r. powyżej 30.000 euro
prace geodezyjno-kartograficzne obejmujące tereny zamknięte położone w woj. kujawsko-pomorskim i łódzkim więcej
 
91 WNiZW/PN/6/U/1 31.01.2018 r. usługi 13.02.2018 r. powyżej 30.000 euro
Prace geodezyjne obejmujące obsługę geodezyjną kompleksów wojskowych położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego w zakresie potrzeb RZI w Bydgoszczy oraz obsługi remontów przeprowadzanych przez Wojskowe Oddziały Gospodarcze.857-248-1161
 
92 SPIP/PN/1/U/1 31.01.2018 r. usługi 09.02.2018 r. powyżej 30.000 euro
Opracowanie Programu Inwestycji i Dokumentacji Projektowej na przebudowę wałów płaszczyzn uzbrajania śmigłowców Inowrocław - zadanie 11767 więcej
 
93 SPiP/PN/5/U/1 31.01.2018 r. usługi 12.02.2018 r. powyżej 30.000 euro
Opracowanie programu inwestycji, inwentaryzacji budowlanej i instalacyjnej oraz programu funkcjonalno – użytkowego wraz z opisem zamówienia do SIWZ oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja elektronicznych depozytorów na klucze Inowrocław – zadanie 11766”.więcej
 
94 WB/PN/1/R/12 28.12.2017 r. roboty budowlane 22.01.2018 r. powyżej 30.000 euro
Opracowanie programu inwestycji, dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku nr 3 polegająca na dostosowaniu do obowiązujących przepisów ppoż.w k-2477 w Łodzi –zadanie 11762225-326-8752
 
95 WB/PN/3/R/11 23.11.2017 r. roboty budowlane 08.12.2017 r. powyżej 30.000 euro
Realizacja robót budowlanych powiązanych z zadaniem pn. "Przebudowa hangaru nr 7 w Leźnicy Wielkiejwięcej
 
96 SPiP/PN/2/U/11 09.11.2017 r. usługi 17.11.2017 r. powyżej 30.000 euro
Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację robót na terenie PWL Bydgoszczwięcej
 
97 WB/PN/1/R/11 07.11.2017 r. roboty budowlane 23.11.2017 r. powyżej 30.000 euro
Przebudowa poddasza budynku nr 2 wraz z pomieszczeniem sanitarnym III piętra i klatki schodowej dla potrzeb OŻW w Bydgoszczy - zadanie 11702więcej
 
98 SSTiP/P/1/D/11 06.11.2017 r. dostawy 13.11.2017 r. poniżej 30.000 euro
Przedmiotem zamówienia jest dostawa spalinowego sprzętu ratunkowegoprecede
 
99 WB/PN/4/R/10 26.10.2017 r. roboty budowlane 14.11.2017 r. powyżej 30.000 euro
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku nr 1 k-8630 WKU Włocławek – zadanie 11765 819-702-5090
 
100 WEN/P/6/R/10 19.10.2017 r. roboty budowlane 07.11.2017 r. poniżej 30.000 euro
Remont i renowacja drzwi głównych i wahadłowych Kościoła Garnizonowego w Bydgoszczywięcej
 
101 SSTiP/PN/2/D/10 16.10.2017 r. dostawy 25.10.2017 r. powyżej 30.000 euro
Dostawa sprzętu technicznego dla WSPwięcej
 
102 SSTIP/PN/3/D/10 16.10.2017 r. dostawy 24.10.2017 r. powyżej 30.000 euro
Dostawa sprzętu dydaktycznego dla SSPwięcej
 
103 WB/PN/1/R/10 13.10.2017 r. roboty budowlane 15.11.2017 r. powyżej 30.000 euro
Opracowanie programu inwestycji, dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku nr 100 - hala sportowa II etap w Sieradzu". 585-458-8838
 
104 SPiP/PN/5/U/9 27.09.2017 r. usługi 24.11.2017 r. powyżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Opracowanie koncepcji projektowo-technicznej i dokumentacji projektowej na budowę instalacji i sieci zewnętrznych wod-kan i c.o. na terenie kompleksu wojskowego w Grupie więcej
 
105 SPiP/PN/9/U/9 26.09.2017 r. usługi 11.10.2017 r. powyżej 30.000 euro
Opracowanie dokumentacji projektowej na z. 11336 – Budowa magazynu MPS wraz z wykonaniem inwentaryzacji schematycznej PWL Bydgoszcz z. 11337 – Przebudowa budynku obsługowo-technicznego nr 121 wraz z wykonaniem inwentaryzacji schematycznej PWL Bydgoszcz 7025441083
 
106 SSTiP/P/6/D/9 22.09.2017 r. dostawy 02.10.2017 r. poniżej 30.000 euro
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kamery termograficznej dla budownictwa oraz urządzenia do przesypywania proszku gaśniczego więcej
 
107 WB/PN/6/R/9 19.09.2017 r. roboty budowlane 05.10.2017 r. powyżej 30.000 euro
Przebudowa poddasza budynku nr 2 wraz z pomieszczeniem sanitarnym III piętra i klatki schodowej dla potrzeb OŻW w Bydgoszczy – (662) 406-0176
 
108 SPiP/PN/7/U/9 19.09.2017 r. usługi 27.11.2017 r. poniżej 30.000 euro
Opracowanie Programu Inwestycji i Dokumentacji Projektowej na przebudowę pomieszczenia nr 108 w budynku nr 64 na potrzeby kancelarii kryptograficznej –Leźnica Wielka763-245-2797
 
109 WEN/PN/8/R/9 19.09.2017 r. roboty budowlane 04.10.2017 r. powyżej 30.000 euro
Remont bud. nr 12 - (biur.- sztab.) RZI Bydgoszcz więcej
 
110 SSTiP/PN/4/D/9 19.09.2017 r. dostawy 27.09.2017 r. powyżej 30.000 euro
Dostawa sprzętu ratowniczego dla WSPwięcej
 
111 BZ/PN/1/D/9 15.09.2017 r. dostawy 25.09.2017 r. powyżej 30.000 euro
Zakup sauny i saun na podczerwień dla Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi więcej
 
112 WB/PN/2/R/9 13.09.2017 r. roboty budowlane 13.10.2017 r. powyżej 30.000 euro
Realizacja robót budowlanych na terenie JW Leźnica Wielka - z. 11761 (Budowa kotłowni, rozbudowa MILNET-Z, wykonanie automatyki dla systemów grzewczych)385-440-2474
 
113 WB/PN/3/R/9 12.09.2017 r. roboty budowlane 12.10.2017 r. powyżej 30.000 euro
Przebudowa bramy hangaru oraz instalacji napięć lotniczych na terenie JW w Leźnicy Wielkiej z. 11760więcej
 
114 WB/PN/7/R/8 31.08.2017 r. roboty budowlane 20.09.2017 r. powyżej 30.000 euro
Opracowanie programu inwestycji dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa budynku nr 3 polegająca na dostosowaniu do obowiązujących przepisów ppoż. w k-2477 w Łodzi" -zad. 11762(661) 277-9758
 
115 WEN/PN/5/R/8 31.08.2017 r. roboty budowlane 15.09.2017 r. powyżej 30.000 euro
Remont budynku nr 12 (biur.- sztab.) RZI Bydgoszcz więcej
 
116 WB/PN/6/R/8 31.08.2017 r. roboty budowlane 19.09.2017 r. powyżej 30.000 euro
Przebudowa systemu elektroenergetycznego Nowy Glinnikwięcej
 
117 SSK/P/3/D/8 25.08.2017 r. dostawy 05.09.2017 r. poniżej 30.000 euro
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia wraz z wniesieniem i przygotowaniem do użytku w Kościele Garnizonowym przy ul. Bernardyńskiej 2 w Bydgoszczy.(817) 334-0353
 
118 WB/PN/4/R/8 18.08.2017 r. roboty budowlane 12.09.2017 r. powyżej 30.000 euro
Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na: przebudowie Izby Zatrzymań Oddziału Żandarmerii Wojskowej zlokalizowanej w części pomieszczeń parteru w skrzydle A budynku nr 1, a także dostosowanie lokalu na pobyt osób niepełnosprawnych.więcej
 
119 WNiZW/PN/3/U/8 17.08.2017 r. usługi 21.09.2017 r. powyżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Wykonanie nowego pomiaru wysokościowego dla kompleksów wojskowych w Grudziądzu, Leźnicy Wielkiej, Łasku i Nowego Glinnikawięcej
 
120 WB/PN/2/R/8 11.08.2017 r. roboty budowlane 28.08.2017 r. powyżej 30.000 euro
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych na terenie JW Leźnica Wielka518-649-2222
 
121 SSK/PN/1/D/8 08.08.2017 r. dostawy 18.08.2017 r. powyżej 30.000 euro
Dostawa sprzętu kwaterunkowego o konstrukcji metalowej i sprzętu polowego7054518111
 
122 SPiP/PN/6/U/7 31.07.2017 r. usługi 10.08.2017 r. powyżej 30.000 euro
Opracowanie koncepcji projektowo-technicznej i dokumentacji projektowej na budowę instalacji i sieci zewnętrznych wod-kan i c.o. na terenie kompleksu wojskowego w Grupie więcej
 
123 SPIP/PN/8/U/7 31.07.2017 r. usługi 09.08.2017 r. powyżej 30.000 euro
opracowanie dokumentacji projektowej na: z. 11333 – Budowa warsztatu remontowego wraz z wykonaniem inwentaryzacji schematycznej PWL Bydgoszcz z. 11338 – Przebudowa budynku remontu śmigłowców nr 52 wraz z wykonaniem inwentaryzacji schematycznej PWL Bydgoszcz więcej
 
124 SPIP/PN/7/U/7 28.07.2017 r. usługi 12.09.2017 r. powyżej 30.000 euro
Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowej na dostosowanie obwodnicy terenu technicznego do Instrukcji OIN 5/2011 – zadanie 11741 Regny 855-324-7417
 
125 SPiP/PN/5/U/7 28.07.2017 r. usługi 07.08.2017 r. poniżej 30.000 euro
Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa teletechnicznych środków wspomagających ochronę fizyczną kompleksu dla zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania środków bojowych i ochrony informacji niejawnych w Bydgoszczy”575-404-0626
 
126 SPiP/PN/4/U/7 28.07.2017 r. usługi 11.08.2017 r. poniżej 30.000 euro
Opracowanie Programu Inwestycji i Dokumentacji Projektowej na przebudowę pomieszczenia nr 108 w budynku nr 64 na potrzeby kancelarii kryptograficznej –Leźnica Wielkawięcej
 
127 SSTiP/PN/2/D/7 26.07.2017 r. dostawy 05.09.2017 r. powyżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Dostawa sprzętu ratowniczego dla WSPwięcej
 
128 WEN/PN/3/R/7 25.07.2017 r. roboty budowlane 09.08.2017 r. powyżej 30.000 euro
Remont prezbiterium, ołtarza soborowego z ambonkami i chrzcielnicą w Kościele Garnizonowym w Bydgoszczy.więcej
 
129 SSTiP/P/3/D/7 21.07.2017 r. dostawy 31.07.2017 r. poniżej 30.000 euro
Dostawa armatury gaśniczej i sprzętu gaśniczego (320) 312-6571
 
130 WB/PN/1/R/7 21.07.2017 r. roboty budowlane 16.08.2017 r. powyżej 30.000 euro
Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na: przebudowie poddasza nieużytkowego w części budynku nr 2 wraz z pomieszczeniem sanitarnym III piętra i klatki schodowej dla potrzeb Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy. więcej
 
131 SSK/PN/2/D/6 30.06.2017 r. dostawy 11.07.2017 r. powyżej 30.000 euro
Dostawa sprzętu kwaterunkowego o konstrukcji drewnianej, sprzętu tapicerowanego oraz sprzętu polowego więcej
 
132 WB/PN/8/R/6 30.06.2017 r. roboty budowlane 20.07.2017 r. powyżej 30.000 euro
Roboty budowlane polegające na budowie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych nr 3, 4, 9, 107, 111, 203 w budynku nr 4 (zadanie 11763) oraz rozbudowie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w budynku nr 6 (zadanie 11764)więcej
 
133 WB/PN/5/R/6 30.06.2017 r. roboty budowlane 26.07.2017 r. powyżej 30.000 euro
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych na terenie JW Leźnica Wielka: (z. 11760, 11761)więcej
 
134 SPiP/PN/7/U/6 30.06.2017 r. usługi 10.07.2017 r. powyżej 30.000 euro
Opracowanie DP na budowę budynku garażowego szkoły specjalistów pożarnictwa na terenie kompleksu wojskowego w Grupie9544595555
 
135 SPiP/PN/6/U/6 30.06.2017 r. usługi 18.07.2017 r. powyżej 30.000 euro
Opracowanie DP na realizację robót budowlanych na terenie PWL Bydgoszcz 5799206795
 
136 SPiP/PN/4/U/6 30.06.2017 r. usługi 11.07.2017 r. powyżej 30.000 euro
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę boiska do piłki nożnej z bieżnią Grupa - zadanie 11649 oraz boiska do tenisa i piłki siatkowej Grupa - zadanie 11650 więcej
 
137 WEN/PN/3/R/6 29.06.2017 r. roboty budowlane 17.07.2017 r. powyżej 30.000 euro
Remont poszycia i pokrycia dachu wraz z wymianą części konstrukcji i obicia okapu, elewacji, schodów, muru oporowego i ogrodzenia budynku nr 1 (biur.-sztab.) WKU w Bydgoszczywięcej
 
138 WEN/PN/1/R/6 06.06.2017 r. roboty budowlane 21.06.2017 r. powyżej 30.000 euro
Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty remontowe na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Dwernickiego 1 IWSZ Bydgoszcz5028447677
 
139 WNiZW/PN/4/U/5 31.05.2017 r. usługi 12.06.2017 r. poniżej 30.000 euro
prace geodezyjno - kartograficzne obejmujące tereny zamknięte położone w woj. kujawsko-pomorskim i łódzkim843-744-7314
 
140 SPiP/PN/2/U/5 31.05.2017 r. usługi 13.06.2017 r. powyżej 30.000 euro
Opracowanie PI i DP na budowę obwałowań na terenie technicznym składu Toruń więcej
 
141 SSTiP/PN/3/D/5 31.05.2017 r. dostawy 09.06.2017 r. powyżej 30.000 euro
Dostawa odzieży specjalnej strażakawięcej
 
142 WB/P/2/R/5 30.05.2017 r. roboty budowlane 09.06.2017 r. poniżej 30.000 euro
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania polegającego na wykonaniu trwałego wygrodzenia dla potrzeb Wojskowego Biura Emerytalnego ogrodzenia wejścia wraz z trzema miejscami postojowymi dla potrzeb osób niepełnosprawnych 586-525-3336
 
143 WNiZW/PN/1/U/5 16.05.2017 r. usługi 25.05.2017 r. powyżej 30.000 euro
Prace geodezyjne obejmujące obsługę geodezyjną kompleksów wojskowych położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego w zakresie obsługi remontów przeprowadzanych przez Wojskowe Oddziały Gospodarcze. więcej
 
144 SSTiP/PN/4/D/4 02.05.2017 r. dostawy 19.05.2017 r. powyżej 30.000 euro
Zakup środków pianotwórczych, środków gaśniczych i proszków gaśniczych8473926361
 
145 SSTiP/PN/6/D/4 28.04.2017 r. dostawy 17.05.2017 r. powyżej 30.000 euro
Dostawa armatury, węży pożarniczych i sprzętu gaśniczegowięcej
 
146 WEN/PN/5/R/4 28.04.2017 r. roboty budowlane 15.05.2017 r. powyżej 30.000 euro
Roboty remontowe na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Dwernickiego 1 IWSZ Bydgoszcz843-528-6518
 
147 WEN/PN/1/R/4 26.04.2017 r. roboty budowlane 12.05.2017 r. powyżej 30.000 euro
Remont elewacji wraz z wymianą stolarki, pokrycia dachowego budynku nr 28 (magazynowy) w kompleksie wojskowym przy ul. Fabrycznej 16 na terenie RZI w Bydgoszczy.4073922926
 
148 SPIP/PN/3/U/4 25.04.2017 r. usługi 08.05.2017 r. poniżej 30.000 euro
Opracowanie Programu Inwestycji i Dokumentacji Projektowej na zabezpieczenie przed zadymianiem pionowych dróg ewakuacyjnych – klatki schodowej budynku nr 2 OŻW Bydgoszcz - zadanie 11756 więcej
 
149 SPiP/PN/2/U/4 19.04.2017 r. usługi 08.05.2017 r. powyżej 30.000 euro
Opracowanie PI i DP na dostosowanie obwodnicy terenu technicznego dla Instrukcji OIN 5/2011 na terenie kompleksu wojskowego Słońskwięcej
 
150 SSTiP/P/7/D/3 13.04.2017 r. dostawy 24.04.2017 r. poniżej 30.000 euro
Przedmiotem zamówienia jest dostawa części do remontu aparatów oddechowych, masek i ubrań gazoszczelnych więcej
 
151 SSK/PN/6/R/3 03.04.2017 r. dostawy 10.05.2017 r. powyżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Dostawa sprzętu kwaterunkowego o konstrukcji drewnianej, metalowej i sprzętu tapicerowanego.więcej
 
152 SSTiP/PN/10/D/3 31.03.2017 r. dostawy 13.04.2017 r. powyżej 30.000 euro
Dostawa sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla WSP więcej
 
153 WB/PN/13/R/3 31.03.2017 r. roboty budowlane 19.04.2017 r. powyżej 30.000 euro
Przebudowa budynku nr 5 położonego w Toruniu - zad.11705więcej
 
154 WI/PN/12/U/3 31.03.2017 r. usługi 21.04.2017 r. powyżej 30.000 euro
Usługa pięcioletniej okresowej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania specjalistycznej infrastruktury lotniskowej oraz stałych urządzeń technicznych lotnisk wojskowychwięcej
 
155 WNiZW/PN/8/U/3 31.03.2017 r. usługi 11.04.2017 r. poniżej 30.000 euro
Prace geodezyjno-kartograficzne obejmujące tereny zamknięte położone w woj. kujawsko-pomorskim i łódzkim więcej
 
156 WNiZW PN 7 U 3 31.03.2017 r. usługi 12.04.2017 r. poniżej 30.000 euro
Przedmiotem zamówienia są prace geodezyjne i kartograficzne dotyczące wykonania nowego pomiaru sytuacyjno – wysokościowego, sporządzenie nowych map terenów zamkniętych i map tematycznych, obejmujących tereny kompleksów wojskowych, położonych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.więcej
 
157 SPIP/PN/14/U/3 31.03.2017 r. usługi 13.04.2017 r. powyżej 30.000 euro
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie Programu Inwestycji i Dokumentacji Projektowej na przebudowę budynków koszarowych nr 7 i 8 znajdujących się na terenie CSAiU w Toruniu - zadanie 11746 7039291122
 
158 BZ/PN/5/D/3 29.03.2017 r. dostawy 12.04.2017 r. powyżej 30.000 euro
Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów do produkcji i remontu sprzętu kwaterunkowego.więcej
 
159 SPIP/PN/9/U/3 29.03.2017 r. usługi 11.04.2017 r. poniżej 30.000 euro
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu Inwestycji i Dokumentacji Projektowej na Dostosowanie pomieszczenia do wymagań kancelarii kryptograficznej – OŻW Bydgoszcz – zadanie 11745 4174890922
 
160 SOŚ/P/4/U/3 27.03.2017 r. usługi 03.04.2017 r. poniżej 30.000 euro
Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie Planu Urządzenia Lasu dla kompleksów leśnych będących we władaniu MON (w trwałym zarządzie Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy) wraz z prognozą oddziaływania tego planu na środowisko.(780) 548-5444
 
161 SPiP/PN/4/U/3 24.03.2017 r. usługi 07.04.2017 r. poniżej 30.000 euro
Opracowanie PI i DP na rozbudowę systemu depozytorów kluczy na terenie IWSZ Bydgoszcz(251) 518-8581
 
162 SPiP/PN/3/U/3 23.03.2017 r. usługi 10.04.2017 r. poniżej 30.000 euro
Opracowanie PI i DP na rozbudowę teletechnicznych środków wspomagających ochronę fizyczną kompleksu wojskowego w Bydgoszczy6177038844
 
163 SPiP/PN/2/U/3 23.03.2017 r. usługi 06.04.2017 r. poniżej 30.000 euro
Opracowanie Programu Inwestycji i Dokumentacji Projektowej na przebudowę pomieszczenia nr 108 w budynku nr 64 na potrzeby kancelarii kryptograficznej –Leźnica Wielka więcej
 
164 SPiP/PN/1/U/3 21.03.2017 r. usługi 30.03.2017 r. powyżej 30.000 euro
Opracowanie PI i DP na przebudowę i rozbudowę bud. 2 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na terenie CSLog Grupawięcej
 
165 WNiZW/PN/9/U/2 28.02.2017 r. usługi 13.03.2017 r. powyżej 30.000 euro
Przedmiotem zamówienia są prace geodezyjne obejmujące obsługę geodezyjną kompleksów wojskowych położonych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego i województwa łódzkiego w zakresie obsługi remontów przeprowadzanych przez Wojskowe Oddziały Gospodarcze.(601) 358-1534
 
166 WB/P/10/R/2 28.02.2017 r. roboty budowlane 15.03.2017 r. poniżej 30.000 euro
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania polegającego na wykonaniu trwałego wygrodzenia dla potrzeb Wojskowego Biura Emerytalnego ogrodzenia wejścia wraz z trzema miejscami postojowymi dla potrzeb osób niepełnosprawnych 3308604930
 
167 SPiP/P/7/U/2 28.02.2017 r. usługi 09.03.2017 r. poniżej 30.000 euro
Opracowanie PI i DP na przebudowę systemów zasilania w zakresie kompensacji energii biernej na terenie kompleksów wojskowych Regny, Gałkówek, Zgierz, Łódź, Leźnica Wielka, Skierniewicewięcej
 
168 WNiZW/PN/8/U/2 28.02.2017 r. usługi 10.03.2017 r. powyżej 30.000 euro
prace geodezyjne obejmujące sporządzenie projektu technicznego wysokościowej osnowy geodezyjnej spełniającej kryteria dokładnościowe dla wysokościowej osnowy szczegółowej, jej stabilizacja i pomiar na terenie kompleksów wojskowych. więcej
 
169 WB/PN/7/R/2 28.02.2017 r. roboty budowlane 21.03.2017 r. powyżej 30.000 euro
Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlano-montażowych wraz z wykonaniem inwentaryzacji schematycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków 107 i 108 w Bydgoszczy dla potrzeb 11 WOG-u.866-521-7395
 
170 SPIP/PN/4/U/2 28.02.2017 r. usługi 14.03.2017 r. poniżej 30.000 euro
Opracowanie Programu Inwestycji i Dokumentacji Projektowej na dostosowanie pomieszczeń budynku nr 1 na potrzeby kancelarii kryptograficznej - zadania 11744 - Kutno 3 RBLog więcej
 
171 SSTiP/PN/6/D/2 28.02.2017 r. dostawy 13.03.2017 r. powyżej 30.000 euro
Dostawa środków pianotwórczych, środków gaśniczych i proszków gaśniczych.408-237-6423
 
172 SOŚ/PN/3/U/2 23.02.2017 r. usługi 03.03.2017 r. powyżej 30.000 euro
Badanie wody i ściekówwięcej
 
173 SPiP/PN/2/U/2 21.02.2017 r. usługi 07.03.2017 r. powyżej 30.000 euro
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań - przebudowa budynku nr 35 na warsztat remontu pojazdów mechanicznych oraz modernizacja stanowisk remontowych dla potrzeb kontenerów ładunkowych, przebudowa budynku biurowo – warsztatowego nr 33 na terenie kompleksu wojskowego w Bydgoszczy 858-529-6182
 
174 SPiP/P/6/U/2 17.02.2017 r. usługi 27.02.2017 r. poniżej 30.000 euro
Opracowanie PI i DP w zakresie przebudowy placów i parkingów przy budynkach nr 147 i 149 w Bydgoszczy 5087864332
 
175 SOŚ/PN/1/U/2 10.02.2017 r. usługi 20.02.2017 r. powyżej 30.000 euro
Przedmiotem zamówienia jest badanie wody i ściekówwięcej
 
176 SPiP/P/5/U/2 10.02.2017 r. usługi 23.02.2017 r. poniżej 30.000 euro
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie : programu inwestycji i dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie przyszłych robót budowlanych wykonywanych w oparciu o przygotowane dokumentacje, dla zadania „Przebudowa zagospodarowania terenu kompleksu dla potrzeb Probostwa Garnizonu Bydgoszcz”.więcej
 
177 WB/PN/2/R/1 01.02.2017 r. roboty budowlane 23.02.2017 r. powyżej 30.000 euro
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest posadowienie kontenerowej stacji paliw (w kompleksie wojskowym przy ul. 6 Sierpnia 92 w Łodzi) wraz z wykonaniem inwentaryzacji schematycznej WCKM k- 8156 – zadanie 11676 więcej
 
178 WEN PN 1 U 1 01.02.2017 r. usługi 10.02.2017 r. powyżej 30.000 euro
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa remontowa organów Wilhelma Sauera z 1886r. w Kościele Garnizonowym pw. Matki Bożej Królowej Polski w Bydgoszczy wraz z ich intonacją i strojeniem.więcej
 
179 SPiP/P/3/U/1 27.01.2017 r. usługi 09.02.2017 r. poniżej 30.000 euro
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie PI i DP w zakresie przebudowy ogrodzenia lotniska w Inowrocławiu - kompleks wojskowy Latkowo.więcej
 
180 SPiP/P/2/U/1 27.01.2017 r. usługi 06.02.2017 r. poniżej 30.000 euro
Opracowanie PI i DP na przebudowę placów i parkingów przy budynkach 147 i 149 w Bydgoszczy (269) 544-4395
 
181 SOŚ/P/1/U/1 27.01.2017 r. usługi 02.02.2017 r. poniżej 30.000 euro
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania ścieków i wody więcej
 
182 WEN/PN/2/R/11 21.11.2016 r. roboty budowlane 06.12.2016 r. powyżej 30.000 euro
Remont organów Wilhelma Sauera z 1886r. w Kościele Garnizonowym pw. Matki Bożej Królowej Polski w Bydgoszczy wraz z ich intonacją i strojeniem.więcej
 
183 SSK/PN/1/D/11 03.11.2016 r. dostawy 14.11.2016 r. powyżej 30.000 euro
Dostawa sprzętu kwaterunkowego polowego4054762902
 
184 SPIP/PN/6/U/10 25.10.2016 r. usługi 03.11.2016 r. poniżej 30.000 euro
opracowanie programu inwestycji wraz z inwentaryzacją i dokumentacji projektowej na budowę wjazdu na parking i plac manewrowy przy budynkach 147 i 149 na terenie kompleksu wojskowego dla potrzeb OZ JFTC w Bydgoszczy – zadanie 11709(949) 243-3171
 
185 WB/PN/5/R/10 14.10.2016 r. roboty budowlane 07.11.2016 r. powyżej 30.000 euro
Przebudowa bud. dydaktycznego nr 3 w Łodziwięcej
 
186 SGM/PN/4/D/10 13.10.2016 r. dostawy 24.10.2016 r. powyżej 30.000 euro
Dostawa materiałów do remontu sprzętu kwaterunkowego(407) 806-1308
 
187 SSTiP/PN/2/D/10 13.10.2016 r. dostawy 25.10.2016 r. poniżej 30.000 euro
Dostawa sprzętu gaśniczego i wyposażenia specjalistycznego dla WSP7039462115
 
188 SGM/PN/3/D/10 13.10.2016 r. dostawy 21.10.2016 r. powyżej 30.000 euro
Dostawa materiałów do produkcji sprzętu kwaterunkowego 9529151430
 
189 SPiP/PN/1/U/10 05.10.2016 r. usługi 14.10.2016 r. poniżej 30.000 euro
Opracowanie PI wraz z inwentaryzacją i DP na przebudowę zagospodarowania terenu kompleksu wojskowego dla potrzeb Probostwa Garnizonu Bydgoszczpostcommissural
 
190 SPiP PN 4 U 9 04.10.2016 r. usługi 13.10.2016 r. poniżej 30.000 euro
przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowej na przebudowe budynku nr 7 dla potrzeb WSzW w Łodzi 2269895874
 
191 SSK/PN/2/D/9 04.10.2016 r. dostawy 14.10.2016 r. powyżej 30.000 euro
przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu kwaterunkowego tapicerowanego (krzeseł konferencyjnych)więcej
 
192 SSK/PN/3/D/9 04.10.2016 r. dostawy 12.10.2016 r. poniżej 30.000 euro
Dostawa sprzętu kwaterunkowego - szafy przesuwne(337) 391-4357
 
193 SSK PN 1 D 9 28.09.2016 r. dostawy 06.10.2016 r. powyżej 30.000 euro
przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzetu kwaterunkowegowięcej
 
194 WB/PN/16/R/7 27.07.2016 r. roboty budowlane 26.08.2016 r. powyżej 30.000 euro
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych: Zadanie I – Przebudowa boiska do piłki nożnej z bieżnią dla potrzeb Centrum Szkolenia Logistycznego w Grupie wraz z wykonaniem inwentaryzacji schematycznej obiektu Zadanie II – Budowa boiska do tenisa i piłki siatkowej dla potrzeb Centrum Szkolenia Logistycznego w Grupie wraz z wykonaniem inwentaryzacji schematycznej obiektu więcej
 
195 WEN/PN/15/R/7 27.07.2016 r. roboty budowlane 11.08.2016 r. powyżej 30.000 euro
Remont ogrodzenia wzdłuż ulic Warszawskiej i Sobieskiego w kompleksie wojskowym przy ul. Warszawskiej 10 na terenie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczywięcej
 
196 SSK/PN/14/D/7 27.07.2016 r. dostawy 19.08.2016 r. powyżej 30.000 euro
Dostawa sprzętu kwaterunkowego514-449-4935
 
197 WB/PN/13/R/7 27.07.2016 r. roboty budowlane 09.09.2016 r. powyżej 30.000 euro
Przebudowa budynku biurowo-sztabowego nr 1 dla potrzeb Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy wraz z wykonaniem inwentaryzacji schematycznej obiektuwięcej
 
198 SSTiP/PN/12/D/7 26.07.2016 r. dostawy 04.08.2016 r. powyżej 30.000 euro
Dostawa sortów mundurowych dla WSPwięcej
 
199 SGM/PN/11/D/7 26.07.2016 r. dostawy 08.08.2016 r. powyżej 30.000 euro
Dostawa materiałów remontu sprzętu kwaterunkowegowięcej
 
200 WNiZW/PN/9/U/7 25.07.2016 r. usługi 05.08.2016 r. powyżej 30.000 euro
Prace geodezyjne i kartograficzne obejmujące tereny kompleksów wojskowych położonych w woj. łódzkim oraz kujawsko -pomorskim. więcej
 
201 WB/PN/7/R/7 25.07.2016 r. roboty budowlane 28.10.2016 r. powyżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
przedmiotem zamówienia jest budowa czterech hangarów lekkich na terenie kompleksu wojskowego Leźnica Wielka9062504968
 
202 WB/PN/10/R/7 25.07.2016 r. roboty budowlane 23.08.2016 r. powyżej 30.000 euro
przedmiotem zamówienia jest remont ogrodzenia, oświetlenia zewnetrznego i systemu alamowego na terenie kompleksu wojskowego Bydgoszcz Jachcice8134876384
 
203 WB/PN/8/R/7 22.07.2016 r. roboty budowlane 10.08.2016 r. powyżej 30.000 euro
Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie Infrastruktury na potrzeby zautomatyzowanego szerokopasmowego systemu namierzania CHRONOS w Sieradzu wraz z wykonaniem inwentaryzacji schematycznej obiektu 5054502272
 
204 WB/PN/6/R/7 21.07.2016 r. roboty budowlane 12.08.2016 r. powyżej 30.000 euro
Budowa magazynu specjalistycznego sprzętu lotniczo-technicznego na terenie kompleksu wojskowego w Leźnicy Wielkiej 9546700430
 
205 SSK/PN/5/D/7 15.07.2016 r. dostawy 25.07.2016 r. poniżej 30.000 euro
Dostawa regałów przesuwnych oraz stacjonarnych na wyposażenie archiwum WKU w Łodzi, ul. Źródłowa.(910) 619-4537
 
206 WB/PN/3/R/7 13.07.2016 r. roboty budowlane 03.08.2016 r. powyżej 30.000 euro
Budowę budynku garażowo – magazynowego sprzętu łączności specjalnej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z wykonaniem inwentaryzacji schematycznej wybudowanego obiektu więcej
 
207 WB/PN/1/R/7 12.07.2016 r. roboty budowlane 04.08.2016 r. powyżej 30.000 euro
Opracowanie DP i budowa budynku garażowego szkoły specjalistów pożarnictwa na terenie kompleksu wojskowego w Grupie wraz z wykonaniem inwentaryzacji schematycznej budynku7317337224
 
208 SSK/PN/2/D/7 08.07.2016 r. dostawy 20.07.2016 r. powyżej 30.000 euro
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu o konstrukcji drewnianej, metalowej, regałów bibliotecznych, sprzętu tapicerowanego oraz gablot na eksponatywięcej
 
209 WB/PN/10/R/6 06.07.2016 r. roboty budowlane 05.08.2016 r. powyżej 30.000 euro
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa stacji paliw dla potrzeb 31 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zgierzu wraz z wykonaniem inwentaryzacji schematycznej obiektu więcej
 
210 WB/PN/9/R/6 01.07.2016 r. roboty budowlane 26.07.2016 r. powyżej 30.000 euro
Przebudowa budynku dydaktycznego nr 3 qdla potrzeb Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi(873) 267-7457
 
211 WB/PN/8/R/6 01.07.2016 r. roboty budowlane 18.07.2016 r. powyżej 30.000 euro
Budowa magazynu specjalistycznego sprzętu lotniczo-technicznego na terenie kompleksu wojskowego w Leźnicy Wielkiej (337) 424-5136
 
212 WEN/PN/7/R/6 01.07.2016 r. roboty budowlane 15.07.2016 r. powyżej 30.000 euro
Roboty remontowe zabytkowych obiektów budowlanych zlokalizowanych w kompleksach wojskowych w Bydgoszczywięcej
 
213 WEN/PN/6/D/6 30.06.2016 r. dostawy 25.08.2016 r. powyżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Dostawa wraz z uruchomieniem wysokowydajnych zespołów spalinowo - elektrycznych (ZSE)4025954323
 
214 WB/PN/5/R/6 16.06.2016 r. roboty budowlane 01.07.2016 r. powyżej 30.000 euro
Budowa budynku garażowo – magazynowego sprzętu łączności specjalnej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z wykonaniem inwentaryzacji schematycznej wybudowanego obiektu więcej
 
215 SPiP/PN/4/U/6 07.06.2016 r. usługi 20.06.2016 r. poniżej 30.000 euro
Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowej na przebudowę bud. nr 8, budowę wiaty samochodowej i modernizacji ogrodzenia oraz budowę budynku garażowego na terenie kompleksu wojskowego w Grudziądzu dla potrzeb OŻW w Bydgoszczy972-875-9879
 
216 WI/PN/3/U/6 06.06.2016 r. usługi 16.06.2016 r. powyżej 30.000 euro
Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania terenu kompleksu wojskowego w Tomaszowie Mazowieckimwięcej
 
217 SPiP/PN/1/U/6 03.06.2016 r. usługi 17.06.2016 r. poniżej 30.000 euro
. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu inwestycji wraz z inwentaryzacją i dokumentacji projektowej na: - przygotowanie infrastruktury dla symulatora taktycznego wsparcia ogniowego - budynek nr 31, - przebudowę budynku szkoleniowego nr 15 na terenie kompleksu wojskowego 2022 Toruń dla potrzeb Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu. (201) 521-1192
 
218 SPIP/PN/2/U/6 02.06.2016 r. usługi 16.06.2016 r. poniżej 30.000 euro
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu inwestycji wraz z inwentaryzacją i dokumentacji projektowej na przebudowę budynku koszarowego nr 1 Izba Zatrzymań oraz przebudowę poddasza budynku nr 2 wraz z pomieszczeniem sanitarnym III piętra i klatki schodowej- zad. 11701 i 11702.więcej
 
219 SPiP/PN/12/U/5 25.05.2016 r. usługi 06.06.2016 r. poniżej 30.000 euro
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu inwestycji wraz z inwentaryzacją i dokumentacji projektowej na przebudowę części pomieszczeń w bud. 2 – wartowni, celem utworzenia w nich Lokalnego Centrum Nadzoru na terenie kompleksu wojskowego w Kutnie dla potrzeb 3 Regionalnej Bazy Logistycznej w Krakowie9064422633
 
220 SSTiP/PN/11/D/5 20.05.2016 r. dostawy 02.06.2016 r. poniżej 30.000 euro
Dostawa armatury pożarniczej650-490-1139
 
221 SSTiP/PN/10/D/5 20.05.2016 r. dostawy 01.06.2016 r. powyżej 30.000 euro
Dostawa sprzętu ppoż.(602) 538-3694
 
222 WNiZW/PN/9/U/5 20.05.2016 r. usługi 28.06.2016 r. powyżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Prace geodezyjne i kartograficzne obejmujące tereny kompleksów wojskowych w województwie kujawsko-pomorskim i łódzkim więcej
 
223 WNiZW/PN/7/U/5 19.05.2016 r. usługi 01.06.2016 r. powyżej 30.000 euro
Prace geodezyjne i kartograficzne obejmujące teren kompleksu wojskowego (Skład Regny) położonego w woj. łódzkim, powiat łódzki-wschodni, jednostka ewidencyjna: 100607_5 Koluszki-obszar wiejski, obręb 100607_5.0018 Regny, działka nr 404/1 o ogólnej powierzchni 769,2493 ha.,więcej
 
224 WNiZW/PN/8/U/5 19.05.2016 r. usługi 02.06.2016 r. powyżej 30.000 euro
Prace geodezyjne i kartograficzne obejmujące teren kompleksu wojskowego położonego w woj. kujawsko-pomorskim, powiat bydgoski, jednostka ewidencyjna: 040306_2 Osielsko, obręb Bożenkowo, więcej
 
225 SSK/PN/4/D/5 11.05.2016 r. dostawy 17.06.2016 r. powyżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu kwaterunkowego o konstrukcji metalowej więcej
 
226 SSK/PN/2/D/5 10.05.2016 r. dostawy 15.06.2016 r. powyżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Dostawa sprzętu kwaterunkowego o konstrukcji drewnianejwięcej
 
227 SGM/PN/3/D/5 09.05.2016 r. dostawy 20.05.2016 r. powyżej 30.000 euro
Dostawa narzędzi i materiałów do produkcji i remontu sprzętu kwaterunkowego801-236-4008
 
228 WB/PN/1/R/5 05.05.2016 r. roboty budowlane 25.05.2016 r. powyżej 30.000 euro
Przebudowa budynku nr 132 dla potrzeb WTL w Toruniu775-600-6766
 
229 WEN/PN/7/R/4 29.04.2016 r. roboty budowlane 16.05.2016 r. powyżej 30.000 euro
Roboty remontowe budynków nr 19 (techniczny), 27, 38 (magazynowe) oraz ogrodzenia przy budynku nr 37 w kompleksie wojskowym przy ul. Fabrycznej 16 na terenie RZI w Bydgoszczy .więcej
 
230 WB/PN/8/R/4 29.04.2016 r. roboty budowlane 08.06.2016 r. powyżej 30.000 euro
Przebudowa systemu elektroenergetycznego w Leźnicy Wielkiejwięcej
 
231 WB/PN/9/R/4 29.04.2016 r. roboty budowlane 17.05.2016 r. powyżej 30.000 euro
Rozbudowa technicznych środków wspomagających ochronę fizyczną w OŻW Bydgoszcz w celu zapewnienia bezpieczeństwa ochrony informacji niejawnych w Bydgoszczy zadanie 11679(774) 353-8653
 
232 SSK/PN/2/D/4 15.04.2016 r. dostawy 24.05.2016 r. powyżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Dostawa sprzętu kwaterunkowego tapicerowanegowięcej
 
233 WEN/PN/3/R/4 15.04.2016 r. roboty budowlane 04.05.2016 r. powyżej 30.000 euro
Remont elewacji i pokrycia dachowego z wymianą obróbek blacharskich i świetlika dachowego oraz roboty malarskie i posadzkowe wewnątrz budynków nr 10 i 11 (warsztatowe) w kompleksie wojskowym przy ul. Fabrycznej 16 na terenie RZI w Bydgoszczy.więcej
 
234 SSK/PN/1/D/4 13.04.2016 r. dostawy 22.04.2016 r. powyżej 30.000 euro
Dostawa sprzętu o konstrukcji drewnianej, matalowej, sprzętu tapicerowanego oraz stołów konferencyjnych składanych(617) 697-1190
 
235 WEN/PN/8/R/3 01.04.2016 r. roboty budowlane 15.04.2016 r. powyżej 30.000 euro
Roboty remontowe bud. nr 5, 14 i 29 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Fabrycznej 16 w Bydgoszczywięcej
 
236 SSK/PN/7/D/3 23.03.2016 r. dostawy 31.03.2016 r. poniżej 30.000 euro
Przedmiotem zamówienia są fabrycznie nowe regały jezdne (przesuwane ręcznie za pomocą korby) przeznaczone na wyposażenie trzech pomieszczeń archiwum w Bydgoszczy w ilości: 21 sztuk (po 7 szt. w każdym pomieszczeniu), oraz 3 pojedyncze regały jednostronne (zamontowane na stałe do ściany i podłoża każdego z trzech pomieszczeń). Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę zestawów regałów wraz z montażem i przygotowaniem do użytku.(318) 622-4561
 
237 WB PN 6 R 3 22.03.2016 r. roboty budowlane 20.04.2016 r. powyżej 30.000 euro
przedmiotem zamówienia jest budowa magazynu specjlistycznego sprzętu lotniczo-technicznego na terenie kompleksu wojskowego Leźnica Wielka więcej
 
238 SSTiP/PN/5/D/3 15.03.2016 r. dostawy 29.03.2016 r. poniżej 30.000 euro
Dostawa sprzętu gaśniczego (404) 696-1818
 
239 SGM/PN/4/D/3 14.03.2016 r. dostawy 24.03.2016 r. powyżej 30.000 euro
Dostawa materiałów do produkcji i remontu sprzętu kwaterunkowego614-676-9304
 
240 SSTiP/PN/3/D/3 14.03.2016 r. dostawy 23.03.2016 r. powyżej 30.000 euro
Dostawa środków gaśniczych(204) 486-0691
 
241 WEN/PN/2/R/3 10.03.2016 r. roboty budowlane 30.03.2016 r. powyżej 30.000 euro
Remont elewacji i połaci dachowej wraz z wymianą instalacji odgromowej i obróbek blacharskich oraz remont izolacji pionowej ścian i wentylacji węzła c.o. budynku nr 13 (biur.-sztab.) w kompleksie wojskowym przy ulicy Dwernickiego 1 na terenie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy.więcej
 
242 WB NBO 1 R 3 09.03.2016 r. roboty budowlane 08.03.2016 r. powyżej 30.000 euro
przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z przywróceniem pełnej sprawności zbiorników paliw zliokalizowanych w Bazie Paliw Więcławicewięcej
 
243 SPiP/PN/2/U/2 18.02.2016 r. usługi 29.02.2016 r. poniżej 30.000 euro
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu inwestycji wraz z inwentaryzacją i dokumentacji projektowej na budowę budynku dydaktycznego dla cyklu budowy i eksploatacji w specjalności Uzbrojenia i Elektroniki, hali remontowej dla stendów pracujących – silnikownia oraz myjni wysokociśnieniowej na terenie kompleksu wojskowego 1580 w m. Grupa dla potrzeb Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu. esophagismus
 
244 SOŚ/PN/1/U/2 10.02.2016 r. usługi 18.02.2016 r. powyżej 30.000 euro
Badania wody i ścieków, pomiar statyczny i dynamiczny zwierciadła wody wraz z opracowaniem pomiarów ilość pobranej wody oraz sporządzeniem wyników ilości i jakości ścieków. (540) 887-3416
 
245 SSK/PN/3/D/12 29.12.2015 r. dostawy 15.01.2016 r. powyżej 30.000 euro
Dostawa sprzętu o konstrukcji drewnianej, metalowej oraz krzeseł i foteli imposure
 
246 SPIP/PN/4/U/12 29.12.2015 r. usługi 11.01.2016 r. poniżej 30.000 euro
Opracowanie programu inwestycji wraz z inwentaryzacją i dokumentacji projektowej na budowę budynku dydaktycznego dla cyklu budowy i eksploatacji w specjalności Uzbrojenia i Elektroniki, hali remontowej dla stendów pracujących – silnikownia oraz myjni wysokociśnieniowej na terenie kompleksu wojskowego w m. Grupa dla potrzeb Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu więcej
 
247 WB/PN/2/R/12 18.12.2015 r. roboty budowlane 05.01.2016 r. powyżej 30.000 euro
. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bezprzewodowej sieci lokalnej WLAN wraz z podsystemem ADC (etap II) dla magazynu wielkopowierzchniowego wysokiego składowania w Kutnie w 3 Regionalnej Bazie Logistycznej w Kutnie(507) 586-4629
 
248 WB/PN/4/R/11 18.11.2015 r. roboty budowlane 21.12.2015 r. powyżej 30.000 euro
Opracowanie DP i realizacja robót budowlano-montażowych związanych z budową kuchni i stołówki wraz z zapleczem dla potrzeb Centrum Szkolenia Logistycznego w Grudziądzuwięcej
 
249 WB/PN/5/R/11 17.11.2015 r. roboty budowlane 07.12.2015 r. powyżej 30.000 euro
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż: systemu elektronicznej detekcji urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne, elektronicznych depozytorów kluczy, ręcznego wykrywacza metali, Video Wall w ramach inwestycji w zakresie budowy systemu zabezpieczeń z rozbudową instalacji teletechnicznych dla NFIU więcej
 
250 WB/PO/3/R/11 10.11.2015 r. roboty budowlane 20.11.2015 r. powyżej 30.000 euro
Przebudowa budynku dydaktycznego nr 3 dla potrzeb Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodziwięcej
 
251 WB PO 2 R 10 05.10.2015 r. roboty budowlane 09.11.2015 r. powyżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
przedmiotem zamówienia jest budowa 6-ciu hangarów lekkich w Leźnicy Wielkiej więcej
 
252 WB/PO/8/R/7 30.07.2015 r. roboty budowlane 18.09.2015 r. powyżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i przebudowa obiektów w kompleksie wojskowym przy ul. Szubińskiej 105 w Bydgoszczywięcej
 
253 WB/PO/7/R/7 29.07.2015 r. roboty budowlane 13.08.2015 r. powyżej 30.000 euro
Budowa strażnicy wojskowej straży pożarnej w Inowrocławiu więcej
 
254 WB/PO/9/R/6 30.06.2015 r. roboty budowlane 18.08.2015 r. powyżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
Zadanie I - Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorami na terenie kompleksu wojskowego w Leźnicy Wielkiej – zadanie 11299 zadanie II – Budowa przyłącza sieci wodociągowej w Leźnicy Wielkiej –zadanie 116243153250273
 
255 WB/PO/10/R/3 30.03.2015 r. roboty budowlane 08.04.2015 r. powyżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
przedmiotrem zamówienia jest przebudowa i budowa sieci elektro-energetycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej i centralnego ogrzewania wraz z wykonaniem opracowania studialnego zagospodarowania kompleksu lotniskowego Latkowo dla Jednostki Wojskowej nr 1641972-571-7074
 
256 WB/PO/11/R/3 20.03.2015 r. roboty budowlane 08.04.2015 r. powyżej 30.000 euro
przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlano –montażowych dla czterech inwestycji realizowanych w Bydgoszczy, przy ul. Szubińskiejwięcej
 
257 WB/PN/3/U/10 22.10.2014 r. usługi 28.11.2014 r. powyżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
usługa Inżyniera Kontraktu dla projektu "Realizacja inwestycji w kompleksie wojskowym w m. Grupa" 801-414-3654
 
258 WB/PN/3/R/6 05.06.2014 r. roboty budowlane 25.06.2014 r. powyżej 14.000 euro
Opracowanie DP i wybudowanie magazynu specjalistycznego sprzętu lotniczo-technicznego na terenie kompleksu wojskowego w Leźnicy Wielkiejwięcej
 
259 WB/PN/3/R/5 15.05.2014 r. roboty budowlane 30.05.2014 r. powyżej 14.000 euro
Opracowanie DP i przygotowanie infrastruktury technicznej wraz z montażem masztów antenowychwięcej
 
260 SPiP PN 25 U 3 20.03.2014 r. usługi 11.04.2014 r. powyżej 14.000 euro
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowej na przebudowę sieci odwadniającej dla odprowadzania wód opadowych z terenu lotniska na terenie kompleksu wojskowego w Nowym Glinnikuwięcej