Latour skapar långsiktigt värde

Latour är investmentbolaget som investerar i företag med egna produkter och en stor utvecklingspotential som baseras på viktiga globala megatrender för att skapa ett långsiktigt hållbart värde för sina aktieägare.

Totalavkastning
Q2/18
- 1,6 %
Substansvärde
Q2/18
67 Mdr kr
Börsvärde
Aktien
-

Kalender

 • November 6th, 2018
  Delårsrapport januari - september 2018
 • February 14th, 2019
  Bokslutskommuniké 2018
 • April 29th, 2019
  Delårsrapport januari - mars 2019
 • May 7th, 2019
  Årsstämma 2019
 • August 20th, 2019
  Delårsrapport januari - juni 2019
 • November 5th, 2019
  Delårsrapport januari - september 2019
Helägda industrirörelsen, 2017 Omsättning, Mkr Rörelseresultat Rörelsemarginal, % Antal anställda
1 901 287 15,1 696
2 357 173 7,4 1 422
1 114 340 30,5 488
4 378 381 8,7 2 228
Totalt 9 748 1 140 12,1 4 834
Börsportfölj, 2018-06-30 Antal Ansk. värde (Mkr) Börskurs (kr) Börsvärde (Mkr)
15 261 809 2 044 553 137 2 093 920
105 495 729 1 696 883 191 20 139 135
55 861 200 571 272 77 4 284 554
12 109 288 249 906 153 1 855 143
2 528 520 38 280 311 787 381
10 538 487 306 059 101 1 059 539
4 649 894 94 411 69 320 610
39 732 600 1 081 007 147 5 858 572
32 622 480 445 370 211 6 889 868
39 000 000 1 999 785 188 7 335 900
6 020 000 397 320 289 1 736 770
Totalt 8 924 846 52 361 392