Giới thiệu chung về MyLBA

Dịch vụ Tin nhắn Quảng cáo dựa trên địa điểm - MyLBA là dịch vụ quảng cáo cho phép các doanh nghiệp/ tổ chức/ cá nhân chuyển thông điệp marketing đến khách hàng của mình một cách có chọn lọc và đúng thời điểm - khi họ đang có mặt tại một vị trí địa lý thích hợp – thông qua việc phân tích dữ liệu người dùng trước đó: sở thích, khả năng chi trả, độ tuổi, giới tính v.v.

MyLBA được cung cấp dưới 2 hình thức:

GeoTargeting SMS: Là hình thức trong đó hệ thống Dịch vụ sẽ thực hiện khoanh vùng khu vực Khách hàng muốn thực hiện quảng cáo và gửi tin nhắn quảng cáo đến các thuê bao có mặt trong khu vực được khoanh vùng theo kịch bản về nội dung và thời gian đã được thiết kế sẵn.

GeoFencing SMS: là hình thức trong đó hệ thống Dịch vụ sẽ thực hiện khoanh vùng khu vực Khách hàng muốn thực hiện quảng cáo và tự động gửi tin nhắn quảng cáo (theo nội dung được thiết kế sẵn) đến các thuê bao khi họ di chuyển vào hoặc ra khỏi khu vực được khoanh vùng.

Lợi ích dịch vụ

Tăng hiệu quả truyền thông

Đem lại hiệu quả truyền thông cao khi vị trí của khách hàng được xác định chính xác hơn và có thể dễ dàng lựa chọn phương án tối ưu trong: lựa chọn mục tiêu truyền thông, lựa chọn công cụ truyền thông và xác định thời điểm gửi thông điệp thích hợp.

Tăng cường sự trung thành của khách hàng mục tiêu

Bằng thông điệp được cá nhân hóa và những ưu đãi dành cho từng khách hàng sẽ tăng cường sư trung thành của khách hàng với thương hiệu.

Tăng cường tính liên hệ và tương tác

Sự thích ứng của thông điệp và nội dung với môi trường địa lý sẽ tạo nên ý nghĩa kết nối giữa nhãn hiệu, con người và cộng đồng.

Gia tăng hành vi mua hàng

Bằng những lựa chọn khuyến mại thích hợp, địa điểm thích hợp, thời gian thích hợp để gửi thông điệp cá nhân hóa cho từng đối tượng sẽ gia tăng hành vi mua hàng của khách hàng.

Lựa chọn chính xác khách hàng tiềm năng

Phân tích và phân loại đối tượng truyền thông theo tiêu chí nhân khẩu học, theo đặc điểm hành vi di chuyển của thuê bao giúp các nhãn hàng lựa chọn và tiếp cận chính xác đối tượng người dùng tiềm năng.

Tiếp cận trực tiếp khách hàng tiềm năng

Lựa chọn vị trí truyền thông, khoanh vùng đối tượng truyền thông và gửi thông điệp phù hợp với hành vi di chuyển của đối tượng theo thời gian thực cho phép nhãn hàng tiếp cận trực diện đến các đối tượng tiềm năng.

Phương thức hoạt động

Để có thông tin chi tiết về giá cước dịch vụ, vui lòng liên hệ theo thông tin chi tiết tại mục Liên hệ

BESbswy